Zemřel sbormistr Lubomír Mátl

11.8.2020 / Zprávy / Martina Klausová

Sbormistr, dirigent, pedagog a zpěvák Lubomír Mátl se narodil 6. března 1941 v Brně. Hudbě se věnovali též jeho rodiče i sourozenci. Ke sboru se dostal už jako malý kluk v Brněnském dětském sboru pod vedením Františka Lýska. 

Lubomír Mátl vystudoval hru na varhany u Josefa Černockého a klavír u Viléma Vaňury na brněnské konzervatoři. Vzdělání rozšířil absolutoriem na Janáčkově akademii múzických umění v oborech dirigování sboru u Josefa Veselky a dirigování orchestru u Richarda Týnského. V roce 1994 byl na brněnské JAMU jmenován docentem. 

Působil na koncertních pódiích v Čechách i zahraničí. Koncertoval např. s Brněnským akademickým sborem, Moravským komorním sborem či Pěveckým sdružením Moravských učitelů. Zapsal se do dějin Ostravského filharmonického sboru, Filharmonického sboru Bratislava, Smíšeného sboru Českého rozhlasu Praha či Pražského filharmonického sboru. Často hostoval u SPS Radio France. Byl hlavním sbormistrem operních festivalů v italském Pesaru a v irském Wexfordu.

Spolupracoval s významnými dirigenty, mezi nimiž byli např. sir Charles Mackerras, Claudio Abbado, Gregory Albrecht, Leonard Bernstein, Jiří Bělohlávek, či Ricardo Mutti.

V roce 1981 převzal od Josefa Veselky řízení Pražského filharmonického sboru. S tímto tělesem natočil Lubomír Mátl mezinárodně oceňované gramofonové nahrávky s díly Antonína Dvořáka s dirigentem Wolfgangem Sawallischem nebo Johanese Brahmse s Giuseppe Sinopolim. 

Natočil mnoho významných nahrávek i s jinými sbory a orchestry v Čechách i zahraničí pro firmy Supraphon, Deutsche Gramophon, Opus Bratislava, Naxos, Fonitcetra, Panton a jiné.

Byl několikanásobným spolunositelem sborových cen a společně s Pěveckým sborem moravských učitelů získal prestižní Cenu Classic za interpretaci díla Leoše Janáčka. V roce 2016 získal Cenu Bedřicha Smetany a v roce 2012 Cenu Nadace Život umělce Senior Prix.

Lubomír Mátl účinkoval i před televizními kamerami. Byl hostem v hudebních magazínech, televizním zpravodajství, aj. K nejvýznamnějším záznamům koncertů, na nichž participoval, lze zařadit Českou mši vánoční Hej, mistře! Jakuba Jana Ryby v režii Evy Marie Bergerové.

S hudební teoretičkou Jiřinou Mátlovou měl šest dcer, které se rovněž profesionálně věnují  hudbě.

Tento jeden z nejvýznamnějších českých sbormistrů zemřel v neděli 9. srpna 2020 v 79 letech.