Zemřel skladatel Karel Husa

15.12.2016 / Zprávy / Martina Klausová
Karel Husa je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů 20. a 21. století. Narodil se 7. srpna 1921 v Praze. Po studiu skladby a dirigování na pražské konzervatoři a AMU dále studoval v Paříži u Arthura Honeggera a Nadii Boulanger. Od roku 1954 působil v USA jako  vysokoškolský pedagog, od roku 1959 byl americkým občanem. Vyučoval skladbu na Cornellově univerzitě v americkém městě Ithaca. V roce 1968 na protest proti okupaci Československa armádou Sovětského svazu a armádami jeho satelitních států složil legendární Hudbu pro Prahu 1968, kterou ve své vlasti provedl až v únoru 1990 po Sametové revoluci.
Kromě své pedagogické činnosti a komponování působil také jako dirigent u dlouhé řady renomovaných zahraničních symfonických orchestrů. Pro klarinetovou mezinárodní hudební soutěž konanou v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2008 napsal tři nové skladby pro sólový klarinet. Je nositelem prestižní Pulitzerovy ceny za svůj za Smyčcový kvartet č. 3 z roku 1969 .
Spolu se skladatelem Janem Hanušem patří ke spoluzakladatelům Nadace Fr. A. Urbánka, která vznikla v roce 2001 za účelem podpory svobodné a nezávislé české hudební a jiné umělecké tvorby, vydávání, šíření a propagace hudební a jiné umělecké tvorby v ČR i v zahraničí i výchovy a vzdělávání mladé generace. 
Karel Husa je autorem dvou symfonií, pěti smyčcových kvartetů a řady dalších komorních děl. Z Husových koncertů pro symfonický orchestr a band-orchestr (americký dechový ansámbl) vyniká Concert for Orchestra. Některé Husovy skladby se blíží programní hudbě. Připomeňme z nich například vokálně-instrumentální Apoteózu této Země, dílo, které není její oslavou, nýbrž varuje před jejím zničením, které ji v nukleárním věku hrozí, či Americké Te Deum, které je vizí země, tak jak ji po zkušenostech vidí evropský emigrant.
Karel Husa zemřel ve středu 14. prosince 2016 ve věku 95ti let v Severní Karolíně v Spojených státech amerických.

HusaHusa