Zemřel skladatel Marek Kopelent

Ve věku 90 let včera 12. března zemřel hudební skladatel a pedagog, který v zahraničí patřil k nejuznávanějším českým autorům současné hudby.

Marek Kopelent se narodil v Praze 28. dubna roku 1932. Kompozici vystudoval v 50. letech u Jaroslava Řídkého na HAMU, po pádu komunismu byl od roku 1991 sám na téže škole profesorem. Byl jedním z čelných představitelů a průkopníků takzvané Nové hudby v Československu - v roce 1965 založil Pražskou skupinu Nové hudby, spolu se Zbyňkem Vostřákem také vedl soubor Musica Viva Pragensis.

Přestože už od 60. let se jeho skladby uváděly v zahraničí, doma v Československu byl zhruba od poloviny 70. let přehlížen. Po Sametové revoluci se kromě působení na HAMU stal na krátký čas také hudebním expertem Kanceláře prezidenta republiky. Byl nositelem řady ocenění a vyznamenání, například rytířem Řádu umění a literatury. Soudobou hudbu intenzivně propagoval a podporoval, mimo jiné jako publicista i jako zakladatel spolku Atelier 90.

Jeho skladatelské dílo čítá vokálně-instrumentální skladby a oratoria, skladby pro varhany i hudbu komorní. Kromě pedagogické činnosti na HAMU byli jeho soukromými žáky výrazné osobnosti současné hudby jako Petr Kofroň nebo Martin Smolka. Jeho loňské 90. narozeniny připomněl v prosinci koncertem z jeho raných i nedávných děl také orchestr PKF - Prague Philharmonia. O Kopelentově včerejším úmrtí ve FN Motol po krátké nemoci včera informoval jeho zeť, skladatel a muzikolog Miroslav Pudlák.

Foto: Marek Kopelent (©Profimedia)

Podcast