Živé umění dosáhlo historicky nejvyšší podpory

20.1.2016 / Zprávy / Marek Šulc

Pro podporu živého profesionálního umění byla v rozpočtu MK ČR na rok 2016 schválena částka 252 512 000 Kč, již se v návaznosti na rozpočtové možnosti státu patrně podaří ještě navýšit.

Podařilo se nám zajistit historicky nejvyšší částku, která oproti roku 2013 představuje nárůst o více než 100 %. Sekce živého umění se tak po několika „úsporných“ letech vrací k cílené podpoře svých priorit, kterými jsou kromě projektů Institutu umění – Divadelního ústavu též klasická a alternativní hudba, divadlo, tanec a oblast výtvarného umění. Částka zahrnuje rovněž stipendia poskytovaná podle zákona o některých druzích podpory kultury na tvůrčí a studijní účely,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman. „Pevně věřím, že se mi podařilo nastartovat vzrůstající trend financování oblasti živé kultury; způsob financování navíc hodlám pro budoucnost ošetřit i systémově.“

Důstojně podpořeny tak budou velké hudební festivaly vážné hudby i menšinových a populárních žánrů a rovněž etnická hudba. V taneční oblasti ministerstvo nabídne finanční jistotu vlajkovým lodím, které tvoří pilíře celoročního festivalového programu. V rámci divadelních festivalů půjde jak o mezinárodní přehlídky, tak o průřezy domácí scénou, včetně loutkoherecké. Z tanečních festivalů je favoritem Tanec Praha s téměř třicetiletou historií, pamatováno je však i na mladší, přesto kvalitní a oblíbené projekty. V oblasti výtvarného umění je škála priorit nejbohatší a zahrnuje širokou paletu oborů od malby a kresby přes fotografii až po architekturu.