Znovunalezený Antonín Rejcha

V Paříži u popelnic našli zápisník hudebního skladatele Antonína Rejchy.

Doslova u popelnic se v Paříži podařilo nalézt více než 200 let starý zápisník hudebního skladatele Antonína Rejchy. K identifikaci objevu přispěla virtuální výstava o Rejchovi, kterou připravily společně Moravská zemská knihovna a Francouzská národní knihovna. Skladatelův zápisník nyní mohou ve Francii prostudovat badatelé. O nálezu informoval novináře mluvčí MZK Radoslav Pospíchal.

Příběh kuriózního objevu začal v okamžiku, kdy si pozorná obyvatelka Paříže všimla krabice s historickými dokumenty uložené u popelnic. Vzhledem ke svému zájmu o dějiny si krabici odnesla domů. Mezi dopisy a dokumenty z let 1914 až 1918 objevila starší zápisník. Neobsahoval údaje, které by ukazovaly na autora, ale byla k němu přiložena obálka s Rejchovým podpisem a komentářem, že se jedná o "signature de Reicha", tedy podpis Rejchy. Nálezkyně pak při ověřování informací na internetu narazila na francouzskou jazykovou mutaci virtuální výstavy Antonín Rejcha znovunalezený a obrátila se na jejího spoluautora z Francouzské národní knihovny.

"Zápisník byl omylem vyhozen vzdálenou rodinou Antonína Rejchy spolu s dalšími mladšími rodinnými dokumenty. Sousedka jej díky své zvídavosti nalezla a nakonec za pomoci naší výstavy na internetu identifikovala. Je nesmírně chvályhodné, že se jej rozhodla bez váhání darovat do sbírek Francouzské národní knihovny, kde je nyní k dispozici badatelům,“ uvádí k okolnostem nálezu správce Rejchova fondu v knihovně a spoluautor výstavy Francois-Pierre Goy.

"Jedná se o jediný zápisník tohoto druhu dochovaný od Antonína Rejchy, který na několika stranách obsahuje poznámky k právě tvořeným skladbám a notované záznamy související s jeho pedagogickým působením. Tento nález je unikátní nejen svými okolnostmi, ale i svým obsahem, který bude předmětem dalšího výzkumu,“ doplnila Jana Franková, spoluautorka výstavy z MZK.

"Když jsme uvažovali o přenesení expozice z původně plánované fyzické podoby do virtuální, tušili jsme, že bude mít mnohem větší dosah, ovšem v tomto případě jsme více než mile překvapeni," řekl ředitel MZK Tomáš Kubíček.

Pražský rodák Rejcha (1770 až 1836) byl uznávaným profesorem skladby, symfonickým i operním skladatelem, přítelem Ludwiga van Beethovena. Stal se členem Francouzské akademie krásných umění. Filharmonie Brno loni uvedla jeho monumentální a na svou dobu moderní oratorium Lenora.

Zdroj: ČTK
Obrázek: Wikipedie 31.5.2021

Podcast