Zpívejme !

28.8.2015 / Zprávy / Martina Klausová

Kühnův smíšený sbor představí v nadcházející sezoně sérii koncertů a workshopů pod názvem Zpívejme!, což je zároveň jediný projekt v České republice v oblasti vážné hudby, který získal podporu prostřednictvím grantu EEA z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Kühnův smíšený sbor je jediným profesionálním sborovým tělesem, který tento grant obdržel. Projekt Zpívejme! bude zahájen v sobotu 29. srpna slavnostním koncertem na festivalu Za poklady Broumovska.

Zpívejme! je série koncertů a hudebních workshopů se společenským přesahem a multikulturním zaměřením. S Kühnovým smíšeným sborem bude v rámci projektu spolupracovat přední norská sbormistryně a partnerka projektu Tone Bianca Sparre Dahl a dva menší neprofesionální pěvecké sbory vedené Radkou Dimitrovovou: Sbor Modré školy s poloviční účastí romské minority a Sbor Blue Band Praktické školy skládající se z členů s kombinovanými vadami s mentálním postižením.

Projekt se zaměřuje v neposlední řadě na soudobou hudbu a usiluje o podporu současné skladatelské tvorby. Program koncertů je zaměřen na soudobé autory. Dvě skladby vzniknou přímo pro Kühnův smíšený sbor a budou premiérovány během koncertní série.