Bach, Händel i Vivaldi

Hvězdy baroka.

Dobré den, děti! Pojďte se mnou zase na chviličku za hudbou, chcete? Víte, proč se vlastně HUDBĚ říká HUDBA? Dříve se o muzikantovi, který hrál na strunné nástroje říkalo, že HUDE. A proto se mu také začalo říkat HUDEBNÍK a jeho hře HUDBA.

Hudba nejspíš vznikla tak, že lidé napodobovali zpěv ptáků a další zvuky kolem sebe zpěvem a nebo na jednoduchých hudebních nástrojích. A zjistili, že když si zpívají, jde jim práce rychleji a veseleji od ruky. Později už si lidé hráli a zpívali i jen tak – pro radost a svoje potěšení. Zpívalo se doma, na louce, na poli. Ale i v kostelích, nebo na zámcích, kde se pěvci doprovázeli na loutny nebo mandolíny.

Když už pak lidé znali více hudebních nástrojů, které stále zdokonalovali, aby měli hezčí a silnější zvuk, začaly vznikat skladby pro různé nástroje. Hudební skladatelé psali pro cembala, housle, violoncella, dechové nástroje a nebo i malé orchestry. Téhle době se říká baroko. A takhle krásnou hudbu psal v období baroka skladatel Johann Sebastian Bach. Je lehounká jako vánek.....

Hudba vznikala k nejrůznějším příležitostem. Například tuhle si objednal od Georga Friedricha Händela anglický král Jiří první. A zněla při královských slavnostech, které se konaly na lodích na vodě. Však se taky jmenuje Vodní hudba.

A tuhle hudbu zase Georg Friedrich Händel složil k ohňostroji. Úplně vidím, jak jiskřičky vylétají k nebi a vybuchují v celých barevných gejzírech...

V období baroka žila a psala celá řada skvělých skladatelů. A zdaleka ne všichni se měli tak dobře, jako Georg Friedrich Händel, který žil u královského dvora. Například Ital Antonio Vivaldi se narodil v rodině obyčejného holiče. A celé dětství trpěl tím, že se mu děti posmívali, protože měl vlasy zrzavé jako liška. Svou první skladbičku ale Antonio Vivaldi napsal už ve 13ti letech a jeho hudba obdivujeme dodnes. Poslechněte si, jak krásně dokázal ve svém cyklu Čtvero ročních dob vystihnout kvetoucí a rozjásané jaro....

....lenivou náladu horkého letního dne....

...důstojně nastupující podzim a vítr, který prohání barevné listí....

....i bílou zimu s křehkými rampouchy a poletujícími vločkami sněhu....

Dnes jsme tedy poslouchali hudbu barokní a já se na vás těším zase příště v království paní Hudby na shledanou!

Foto: autorka

Podcast