Perpetum mobile

Aneb hudba zdaleka není jen vážná...

Tak už jsme v říši paní Hudby navštívili leckoho a ledacos už o ní také víme. Zatím jsme poznávali hudební nástroje, které se zpravidla uplatňují v takzvané hudbě klasické. Někdo říká vážné, ale řekněte sami, co je vážného na skladbě Johanna Strausse, která se i legračně jmenuje – Perpetum mobile...

Klasická hudba používá nástroje, na které musí muzikanti hrát pěkně poctivě vlastními silami. Musí umět na smyčcových nebo dechových nástrojích vytvořit krásný tón, pěkně silně udeřit do kláves klavíru nebo do bubnu. A nikdo a nic jim nepomůže v tom, aby byl tón hezčí, kulatější, vyšší, silnější.

To v hudbě populární, která se většinou nehraje ve velkých koncertních síních, ale pro zábavu a potěšení k tanci nebo poslechu, si muzikanti pomáhají nástroji elektronickými. Povolají na pomoc elektřinu a mohou pak pomocí různých drátů, knoflíků, šoupátek a hejblátek tóny zesílit, napodobit i jiné hudební nástroje a ozvučit – třeba i velký fotbalový stadion.

Hudbu klasickou psali hudební skladatelé už před mnoha a mnoha lety a dalo by se říci, že ve své době to vlastně byla hudba populární, protože jiná nebyla. My dnes hudbou populární myslíme skladby a písničky, které si rádi poslechneme nejen na koncertě, ale i z rádia, v televizi, v autě a třeba si se zpěvákem nebo kapelou rádi zazpíváme.

Muzikanti v populární hudbě často používají hudební nástroje, které jsou podobné nástrojům klasickým, ale jsou ozvučené a zesílené. A tak například místo kytary hrají na kytaru elektrickou, místo kontrabasu na basovou elektrickou kytaru. Místo klavíru na elektrické varhany, kterým se také říká syntetizátor. A tak třeba ve čtyřech nebo v pěti díky těmto elektronickým nástrojům dokážou nadělat víc rámusu než celý symfonický orchestr :-).

Populární hudbě se také někdy říká hudba zábavná. Ale já si myslím, že zábavná může být každá hudba – populární i klasická. A naopak – nudné skladby a písničky najdeme jak v hudbě klasické, tak populární. Důležité je, abyste vy sami měli z hudby radost, rádi si ji nejen poslechli, ale třeba i sami zahráli. A tak se správně říká, že hudba je bez ohledu na žánr jen jedna - dobrá, nebo špatná.

Obrázek: pinterest.com

Podcast