Rytmus jako hodinky

V jejich soukolí uvízne každý muzikant.

Tak vás opět vítám v království paní HUDBY.

Slyšíte, jak ta hudba, kterou právě posloucháme, krásně zní – je taková plná, jakoby kulatá… však také všechny tyhle notičky zapsané v notové osnově mají pěkně kulatá najezená bříška. Některé noty, jak už víme, jsou černé – plné, jiné zas bílé – jakoby s bříškem prázdným a některé mají i nožičku a nebo dokonce praporek….A to, jak jsou tyhle notičky za sebou zařazeny na notové osnově a jak se po sobě a mezi sebou střídají, říká muzikantům, jak pomalu nebo naopak rychle mají jednotlivé tóny melodie – tedy písničky nebo skladby - hrát. A tomu se říká RYTMUS…. Slyšíte, jak tahle skladba pana skladatele Josepha Haydna pěkně pravidelně odťukává – tedy udává rytmus – jako hodinky ! Však se také téhle skladbě i tak říká – HODINY….

Ale zpátky k notám - ty bílé – prázdné – jsou pomalejší – jakoby důstojné a rozvážné… Všechno jim trvá delší dobu, a tak také tyhle tóny znějí déle. Tyhle noty počítáme na 4 doby a právě po celé ty čtyři doby ta prázdná nota zní …slyšíte ?….. prvá, druhá, třetí, čtvrtá

Když ovšem taková bílá – prázdná – nota má nožičku, dokáže už běhat rychleji, a tak ji počítáme na 2 doby – říkáme jí nota půlová…. Je jí totiž z té noty celé už jen polovina...takže když budeme počítat zase do 4, vejdou se nám tam ty půlové notičky dvě: prvá druhá, třetí, čtvrtá…

Nu a ta notička s plným černým bříškem a nožičkou… to už je nota veselá, která si poskakuje pěkně svižně! Je to nota čtvrťová a té stačí jen jedna doba – takže při počítání do 4 se nám tam vejdou právě 4. první, druhá, třetí, čtvrtá…

A jak je to s těmi, které mají praporek ? Tak ty už uhánějí pěkně svižně – třeba jako v v následující písničce...…

Foto: Archív autorky

Podcast