Jako jeden z prvních pořídil komerční nahrávky svých skladeb, přátelil se se Straussem. Klavírista Alfred Grünfeld

4. ledna uplyne rovných sto let od úmrtí rakouského klavíristy a skladatele Alfreda Grünfelda. Jako zázrační dítě začal hrát ve čtyřech letech, studoval u Bedřicha Smetany, vystupoval po celém světě a jako jeden z prvních pianistů uskutečnil několik desítek nahrávek klavírních děl.

Alfred Grünfeld se narodil 4. června 1852 jako druhé z osmi dětí židovskému obchodníkovi s kůžemi Moritzovi Grünfeldovi a jeho ženě Regině v Praze na Novém Městě. V této středostavovské židovské rodině měla hudba velkou tradici a malý Alfred projevoval hudební nadání od útlého věku; byl považován za zázračné dítě. Už v šesti letech veřejně vystupoval, první samostatný koncert měl ve třinácti letech v tehdejším Konviktu v Bartolomějské ulici a v téže době mu také byla tiskem vydána jeho první skladba Regina-Quadrille.

Hudbu studoval Alfred Grünfeld na pražské konzervatoři u Josefa Krejčího, krátce byl jeho učitelem i Bedřich Smetana, ve studiích pokračoval na Neue Akademie der Tonkunst Theodora Kullaka v Berlíně. Hudbě se ostatně věnovali i jeho bratři - Heinrich se stal violoncellistou, Ludwig pracoval pro Deutsche Grammophon a Siegmund působil jako korepetitor vídeňské Dvorní opery.

V roce 1873 přesídlil Alfred Grünfeld do Vídně, pořádal koncertní turné po celé Evropě i Spojených státech. Ve Vídni získal titul Kammervirtuose, v průběhu své návštěvy Německa byl jmenován dvorním klavíristou císaře Viléma I. Pruského. Za svá koncertní vystoupení obdržel celou řadu titulů, řádů a vyznamenání. V roce 1897 byl jmenován profesorem vídeňské konzervatoře.

Ve své době byl Alfred Grünfeld nejoblíbenějším vídeňským salonním klavíristou; vystupoval v salonech vídeňské smetánky i v prestižních koncertních síních. Kromě sólového vystupování často vystupoval s kvartetem Arnolda Rosého a Hellmesbergerovým kvartetem a koncertoval i se svým bratrem Heinrichem. Jeho koncertní cesty vedly po Rakousku-Uhersku, do Paříže, Londýna, Německa, Skandinávie, Holandska, Ruska, Polska, Rumunska, Estonska, Konstantinopole, Bělehradu i USA.

HeinrichGruenfeld-photo.jpg

Velmi často vystupoval i na českých pódiích, zejména v Praze a v Brně, ale například i v lázních Darkov v sále "Kurhauzu" pro lázeňské hosty, za účasti kněžny Esterházy a samotného hraběte Larisch-Moennicha. K tomuto koncertu bylo do Karvinné a zpět do Vídně dopraveno vzácné křídlo, na kterém "mistr" koncertoval. Přátelil se s českými hudebníky a často koncertoval s Českým kvartetem.

Byl blízkým přítelem Johanna Strausse, který mu věnoval svůj valčík Frühlingsstimmen a Grünfeld na oplátku s velkým úspěchem uváděl transkripce Straussových valčíků, zejména Frühlingsstimmen, které často hrál jako přídavek.

Alfred Grünfeld zemřel 4. ledna 1924 ve Vídni. Na domě, ve kterém se svou sestrou Emmou žil až do své smrti, se dnes nachází pamětní deska od sochaře Floriana Josephu-Drouot.

Alfred Grünfeld byl prvním významným klavíristou, který pořizoval komerční nahrávky. Jeho první nahrávka vznikla v roce 1889 na voskovém válci pro Edisonův fonograf, který do Evropy přivezl Theo Wangemann. 18. listopadu 1889 nahrál Grünfeld svou vlastní Kleine Serenade, Brahmsovy tance a Ungarische Rhapsodie s novou klaksonovou trubkou umístěnou na spodní straně klavíru. Tato skladba byla po letech objevena v archivu Thomase Edisona a v roce 2012 restaurována. V letech 1899-1915 nahrál pak Grünfeld celkem 94 desek s klasickou a romantickou klavírní hudbou včetně děl Chopina, Griega, Poldiniho, Schumanna a Debussyho a 50 desek s vlastními skladbami.

Úvodní foto: Alfred Grünfeld (©Wikipedie)

Podcast