Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Dnes, 24. dubna má svátek Jiří. Toto mužské křestní jméno patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Jeho původ není zcela jasný. Jedna verze jej spojuje s řeckým slovem „géorgos“, které je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ („práce“). Podle tohoto výkladu by jméno Jiří znamenalo zemědělec, rolník, pěstitel nebo vinař. Další teorie výkladu jménu přikládá staroslovanský původ. V tomto případě by se jednalo o odvozeninu ruského slova „jurkij“ s významem mrštný, hbitý či obratný.

800px-Stgeorge-dragon.jpg
  • Gustave Moreau: Svatý Jiří a drak (©Wikipedie)

Ke svátku sv. Jiřího, který byl dle pověsti římským vojákem, pocházejícím z Anatolie, dnešního Turecka, a byl jedním ze čtrnácti svatých pomocníků, se váže řada pranostik. Kromě té o hadech a štírech patří k těm méně známým například ta, která říká: "Na svatého Jiří prodej boty a kup si noty, jaro je zde."

Přesto, že svatý Jiří není zmiňován v žádných historických dokumentech, je pokládán za významnou historickou osobnost. První zmínky o něm pocházejí z 5. století a jeho život a skutky popisuje obsáhle Zlatá legenda ze 13. století. Jiří se údajně narodil v křesťanské rodině kolem roku 270 n. l.. Jeho otec sloužil jako důstojník v římské armádě; během bojů zahynul. I mladý Jiří vstoupil brzy po dosažení dospělosti po vzoru otce do armády. Byl dobrým vojákem, proto byl povyšován, záhy po svých dvacetinách obdržel titul tribuna a následně se stal rytířem.

Sloužil v Nikomédii jako člen osobní stráže římského císaře Diokleciána. V roce 303 vydal císař edikty umožňující pronásledování a útisk křesťanů v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto toho se Jiří přiznal ke křesťanství a císařské rozhodnutí kritizoval. Rozzuřený Dioklecián jej nechal mučit za zradu a nařídil jeho popravu. Jiří byl mučen a následně popraven stětím před Nikomédijskou obrannou zdí 23. dubna 303. Jeho tělo bylo navráceno do rodné Lýdie a pohřbeno na místě, kam mu brzy začali chodit vzdávat úctu křesťané jako mučedníkovi.

800px-St_George,_Georgia_(15th_c).jpg
  • Svatý Jiří jako patron Gruzie na ikoně z 16. století (©Wikipedie)

Sv. Jiří je často zobrazován jako drakobijec. Tento příběh o sv. Jiří a drakovi je východního původu a do našich končin byl přinesen křižáky. Nejstarší verze tohoto námětu pochází z počátku jedenáctého století z Kappadokie. Legenda hovoří o tom, že u pramene zásobujícího město Kyréna v Libyi, nebo město Lýdii (Lyddu; záleží na zdroji) si postavil hnízdo drak. Pokud si tedy místní chtěli nabrat vodu, museli na chvíli vylákat draka z hnízda. Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla předložena drakovi. V pravou chvíli se objevil zrovna kolem projíždějící Jiří, postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané se zřekli pohanství a přijali křesťanství.

Úvodní foto: Socha sv. Jiří na Pražském hradě (©Profimedie)

Podcast