Nejlepší orchestry světa IV: Newyorská filharmonie

Nejstarší orchestr Ameriky založil houslista a neúspěšný vynálezce.

Jmenoval se Ureli Corelli Hill a pocházel z rodiny usazené v Americe po několik generací. Muži, narozenému v roce 1802, nechyběly ambice. Stal se houslistou a rozhodl se studovat v Evropě, kde vyhledal známého skladatele a houslistu Luise Spohra. Z Hillových deníků, které se podařilo získat do archivu Newyorské filharmonie, vyplývá, že mezi léty 1835-37 navštěvoval různé koncertní sály, zkoumal jejich akustiku, posuzoval kvalitu orchestrů, všímal si nových talentů a hodnotil, jak jsou muzikanti kde placeni.

ureli_hill.jpg

Své cenné zkušenosti pak dovezl zpět na americkou půdu a v roce 1842 se konala ustavující schůze Newyorské filharmonické společnosti. Hill byl ustanoven jejím prezidentem. První koncert tohoto orchestru, nejstaršího v USA a jednoho z nejstarších na světě, se odehrál 7. prosince 1842.

Sám Hill orchestr dirigoval a vystupoval jako houslista. Po sérii neúspěchů (špatná investice) a poté, co komerčně zklamal jeho vynález - nerozladitelný klavír - si v roce 1875 vzal život.

České stopy

Dnes je Newyorská filharmonie považována za jeden z nejlepších orchestrů světa. Její zvuk formovaly největší osobnosti taktovky. Pokud to nebyli rovnou Evropané, bez výjimky v Evropě studovali a hudební dědictví romantismu přenesli na nový kontinent. Mezi těmito pionýry vyniká jméno Gustava Mahlera. Ten byl do New Yorku pozván v roce 1908 a provedl důkladnou reformu orchestru směrem k vyrovnanosti zvuku. Jeho angažmá bohužel ukončila smrt. Jména dalších šéfdirigentům budou posluchačům Classic Praha dobře známá: vášnivý Ital Arturo Toscanini, charismatický Leonard Bernstein, Pierre Boulez, a především Zubin Mehta, který v této pozici „sloužil“ dlouhých třináct let (1977-91), odehrál na tisíc koncertů a pořídil dlouhou řadu nahrávek.

Nemůžeme ale pominout slavné hostující dirigenty, jejichž seznam je takové „who is who“ klasické hudby: P. I. Čajkovskij, A. Rubinstein, Igor Stravinskij, Maurice Ravel a další.

Hledáme-li českou stopu, připomeňme si Antonína Dvořáka, který dirigoval filharmoniky poprvé ve svém Te Deum v roce 1892. V roce 1911, kdy se taktovky po zemřelém Gustavu Mahlerovi ujímá humpolecký rodák Josef Stransky. V čele orchestru stál do roku 1923 a pořídil s ním vůbec první nahrávky na gramofonové desky.

Dalšími Čechy byli Rudolf Firkušný a Rafael Kubelík, kteří po nucené emigraci spolupracovali s orchestrem pravidelně. Zdeněk Košler pracoval rok jako asistent Leonarda Bernsteina poté, co zvítězil v prestižní dirigentské Mitropulosově soutěži v New Yorku. Pravidelně s filharmonií hostoval i další slavný emigrant Zdeněk Mácal.

Orchestr se odmlčel

Slavné turné po Evropě v roce 1930 zavedlo filharmoniky z New Yorku také do Prahy. S Arturem Toscaninim tehdy vystoupili v sále Lucerny. Do této doby se newyorská filharmonie představila již ve 430 městech 63 zemí a pěti kontinentů. První jihoamerické turné se uskutečnilo v roce 1951, v roce 1959 jeli Američané prolomit ledy do Sovětského svazu a o dva roky později poprvé stanuli v Japonsku. V únoru 2008 vystoupila filharmonie poprvé také v komunistické Severní Koreji, kde přednesla mimo jiné i Dvořákovu Novosvětskou symfonii.

Newyorská filharmonie vystupuje nejvíce v Avery Fisher Hall v newyorském Lincolnově Centru. V roce 1922 jako první velký orchestr vysílal koncert v rádiu „live“. O desítky let později koncerty newyorských filharmoniků v čele s Bernsteinem přiblížily v televizi vážnou hudbu celé poválečné generaci. O to se orchestr snaží i nyní, kdy jsou jeho koncerty uváděny živě v rozhlase.

Aktuálně Newyorská filharmonie vešla do povědomí oznámením, že z důvodu pandemie ruší celou letošní sezonu až do června 2021. Stalo se tak poprvé v její slavné historii. Připomenout si ji ale můžeme na více než dvou tisícovkách nahrávek.

Foto wikipedia a New York Philharmonic - Chris Lee

Podcast