Před 295 lety se narodila sopranistka Anna Františka Hatašová, členka rozvětveného muzikantského klanu Bendů

Muzikálnost se v rodině Bendů dědila po generace.

Co Čech, to muzikant. V průběhu mnoha staletí platilo toto rčení pro nejednu rodinu českých hudebníků, v nichž se v několika generacích po sobě vyskytovala celá řada nadaných muzikantů. Platilo to například pro rodinný klan Brixiů a Bendů, do něhož patřila i Františka Hatašová.

Anna Františka Hatašová, rozená Bendová se narodila 26. května 1728 v Benátkách nad Jizerou v rodině Jana Jiřího Bendy a Doroty, rozené Brixiové, jako nejmladší z pěti sourozenců. Její starší bratři (František, Jan Jiří, Jiří Antonín a Josef) se věnovali hře na housle a kompozici; Anna vynikala ve zpěvu. Od mládí zpívala na kůru místního kostela a ve zpěvu pokračovala i poté, co v roce 1742 celá rodina přesídlila do Postupimi, kde byl její bratr František Benda primistou pruské dvorské kapely Fridricha II. V roce 1750 se Anna představila jako zpěvačka na dvoře durynského vévody Fridricha III. v Gothě, v jehož kapele působil její druhý bratr Jiří Antonín Benda, a v prosinci téhož roku se stala sólistkou gothské kapely. Anna Františka disponovala krásným silným hlasem a měla vytříbenou koloraturní techniku. Zpívala mimo jiné v operních kusech svých bratrů, například v roce 1765 ztvárnila jeho z hlavních postav tříaktové opery Xindo Riconnosciuto svého bratra Jiřího Antonína. Zpívala rovněž chrámovou tvorbu a vystupovala na zámeckých koncertech.

Jejím manželem byl Dismas Hataš, skladatel a houslista ve vévodově kapele, za kterého se provdala v květnu 1751. Roku 1756 se jim narodil syn Jindřich Krištof (Heinrich Christoph), který pokračoval v hudební tradici rodičů jako houslista a skladatel. Počáteční hudební vzdělání mu poskytl jeho otec, koncertní mistr na dvoře vévody, od roku 1778 pak Jindřich Krisštof působil jako první houslista divadelního orchestru Friedricha Ludwiga Schrödera v Hamburku. Je autorem tří singspielů, německých zpěvoher.

Na přelomu let 1767 a 1768 vystoupila Anna Františka spolu s manželem a violoncellistou H. B. Preysingem na čtyřech koncertech v Nizozemí a při vystoupení v Utrechtu je doplnil ještě další houslista G. Ch. Hempel. Anna Františka Hatašová zemřela v Gothě 13. března 1781.

Podobně rozvětvené muzikantské rodiny najdeme ovšem samozřejmě i v zahraničí, až už se jedná o rodinný klan Johanna Sebastiana Bacha, Alessandra Scarlattiho, či hudební rodiny v současnosti.

Foto: Anna Františka Hatašová (©Wikipedie)

Podcast