Propagátora pedálového klavíru Charlese Valentina Alkana obdivoval sám Ferenc Liszt

Charlesovo nadání se projevilo už v útlém věku, svou první skladbu zkomponoval ve čtrnácti, přátelil se s velikány své doby a byl jedním z prvních, kdo komponoval pro pedálový klavír. Francouzský klavírista a skladatel Charles Valentin Alkan se narodil před rovnými 210 lety, 30. listopadu 1813.

Charles-Valentin se narodil v Paříži do židovské rodiny. Jeho otec se jmenoval Alkan Morhange a Charles-Valentin měl ještě šest dalších bratrů a sestru. O dva roky starší sestra Céleste Alkan Meyer Marix (1811–1897) byla rovněž klavírní virtuózkou a i mladší bratr Napoléon Alkan (1826–1906) se stal hudebním skladatelem a učil na Pařížské konzervatoři. Oba bratři - Charles-Valentin i Napoléon - začali později používat jako své příjmení otcovo křestní jméno, tedy Alkan.

Charlesovo hudební nadání (podobně jako nadání jeho sourozenců, kteří se později též stali úspěšnými hudebníky) se projevilo už v raném dětství. Na Pařížskou konzervatoř vstoupil už ve věku šesti let a studoval hru na klavír a na varhany. Jeho učitelem byl Pierre-Joseph-Guillaume Zimmermann, mezi jehož žáky patřili i další slavní francouzští skladatelé, jako Georges Bizet, César Franck, Charles Gounod a Ambroise Thomas. V sedmi letech získal první cenu z hudební teorie a když mu bylo devět let označil jeho techniku i schopnosti skladatel Luigi Cherubini za mimořádné.

Svou skladbu označenou opusovým číslem jedna, zkomponoval Alkan když mu bylo 14 let, v roce 1828. Ve svých dvaceti letech už koncertoval v nejvyšších společenských kruzích a vyučoval hudbě. Mezi jeho přátele patřili Ferenc Liszt, Fryderyk Chopin, George Sandová či Victor Hugo. Ve čtyřiadvaceti požíval pověsti jednoho z největších klavírní virtuózů své doby a Ferenc Liszt o něm prohlásil, že má nejdokonalejší techniku, jakou kdy viděl.

Alkanspedalier.jpg

Alkanův pedálový klavír (©Wikipedie)

Po roce 1850 začal Alkan komponovat pro tehdy novinku – pedálový klavír, který speciálně pro něj postavila firma Érard. První veřejný koncert na tento nástroj uskutečnil v roce 1852 s pozitivním diváckým i kritickým ohlasem a řadu svých skladeb pak předepisoval „pro varhany nebo pedálový klavír“. Jeho díla se vyznačují mimořádnou technickou obtížností, srovnatelnou a mnohdy i větší, než například v případě jeho Etud pro všechny durové i molové tóniny op. 35 a 39 vykazují legendární Transcendentální etudy Franze Liszta. Podobně nekonvenční a inovativní jsou jeho skladby i pro stránce harmonické a melodické.

Přes slibně započatou kariéru, se ovšem Charles Valentin Alkan z různých osobních důvodů celkem záhy stáhl do ústraní a na veřejnosti vystupoval už pouze příležitostně; v jeho životě existují dokonce etapy, o nichž není nic známo. V určitých obdobích života se místo hudby ponořil do studia Bible a Talmudu a obě tyto knihy přeložil z původních jazyků do francouzštiny.

Charles Valentin Alkan zemřel v Paříži 29. března 1888 ve věku 74 let. Je pohřben na hřbitově na Montmartru. Po smrti byl Alkan jako skladatel na dlouhá léta téměř zapomenut. O renesanci jeho díla se zasloužil zejména britský klavírista, skladatel a dirigent Ronald Smith, který také napsal Alkanův podrobný životopis.

Úvodní foto: Charles Valentin Alkan (©Wikipedie)

Podcast