Co nového v FOK ?

2.10.2014 / Pořady

Zkratka FOK v názvu orchestru a stejnojmenné instituce znamená počáteční písmena slov Film – Opera – Koncert.

Jednalo se o programovou náplň orchestrálního tělesa od založení v roce 1934. Od roku 1952 je zřizovatelem tělesa hl. m. Praha a původní název „Orchestr F. O. K.“ se mění na „Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK“. 

Příspěvková organizace Symfonický orchestr hlavního hl. m. FOK představuje jednu z páteřních institucí kulturní infrastruktury hlavního města Prahy.

Svoji činnost rozvíjí třemi základními směry. Především zajišťuje chod stejnojmenného symfonického orchestru, včetně organizování vlastních orchestrálních cyklů ve Smetanově síni, zájezdové činnosti a reprezentace hlavního města Prahy v zahraničí.

Druhou klíčovou činností, zastřešovanou Koncertním jednatelstvím FOK, je pořádání koncertů komorní hudby a provoz kostela sv. Šimona a Judy.

Třetí sférou, na které se podílí manažerský a umělecký aparát orchestru i Koncertního jednatelství FOK, je realizace uceleného a v pražském kontextu unikátního souboru programů pro děti, školy a rodiny, které uvádí pod názvem FOK pro nové generace.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK sídlí v Obecním domě. Unikátnost tohoto sídla, jeho historické konotace a také charakteristiky Smetanovy síně spoluvytvářejí nezaměnitelný profil orchestru i činnosti celé instituce.

 Zástupci FOKu pravidelně ve studiu stanice Classic Praha hovoří o činnosti tělesa a zvou na koncerty orchestru i další akce.