Co poslouchá prof. MUDr. Petr Neužil ?

22.10.2014 / Pořady

Prof. MUDr. Petr Neužil vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, získal atestaci 1. stupně v oboru všeobecné lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie. V roce 2001 získal titul CSc., habilitoval v roce 2007 na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Celý život se věnuje klinické práci a výzkumu v oboru srdeční elektrofyziologie, a to především problematice katetrizačních ablací srdečních arytmií.
V roce 2007 otevřel první komplexní robotizační katetrizační pracoviště v Nemocnici Na Homolce a v témž roce zahájil práci první experimentální laboratoře věnující se srdeční elektrofyziologii. 
Od roku 2009 byl pověřený vedením kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, v současné době je primářem tohoto oddělení.
Je to jeho zásluha, že nedávno byl v pražské Nemocnici Na Homolce poprvé na světě použit kardiostimulátor, který zcela mění zažité postupy v léčbě srdečních arytmií. Na rozdíl od dosud používaných kardiostimulátorů z něj nevedou žádné vodiče k elektrodám, vše je spojeno do kompaktního válečku o velikosti mikrotužkové baterie, která se pomocí šroubovitého mechanismu implantuje přímo do srdeční svaloviny.
Prof. Petr Neužil v našem pořadu sám o sobě říká, že je workoholikem. A jakou hudbu poslouchá? I to se dozvíte v tomto pořadu.
Vysíláme ve čtvrtek 23.10. v 19:00 hodin (P), v pátek 24. 10. ve 12:00 hodin (1. R) a v úterý 28. 10. ve 22:00 hodin (2. R).