Slavní Češi období klasicismu

12.4.2018 / Dobyli svět / Martina Klausová

Na fotografii: Cítoliby, ve 2. polovině 18. století kolébka mnoha skvělých českých muzikantů

Český houslista, hobojista a hudební skladatel Jan Nepomuk Vent odešel z rodných Cítolib do služeb schwarzenberské kapely, nejprve v Českém Krumlově a později ve Vídni. Roku 1782 se stal hobojistou císařské komorní hudby a v roce 1788 byl jmenován císařským dvorním hudebníkem. Byl obdivovaným virtuózem na anglický roh a účinkoval i v orchestru dvorní opery.

Gambista, hobojista a skladatel Josef Fiala byl v mládí ve službách hraběnky Valpurgy Netolické a hrál v její kapele na zámku v Lochovicích. Hraběnka jej vyslala do Prahy aby studoval hru na hoboj u předního hobojisty Jana Šťastného. Zde se naučil i hře na violoncello a violu da gamba u Františka Josefa Wernera. Z poddanství se mu podařilo uprchnout a v roce 1774 se stal hobojistou na dvoře knížete Ernsta Kraft von Oettingen Wallerstein ve Švábsku.

Václav Pichl první hudební vzdělání získal v Bechyni u kantora Jana Pokorného. V letech 1752 až 1758 působil jako zpěvák v jezuitské koleji v Březnici. Později studoval v Praze filosofii, teologii a práva, v té době byl současně houslistou v jezuitském semináři Sv. Václava. Roku 1762 získal uplatnění jako první houslista v kostele Matky Boží před Týnem. Roku 1765 se stal houslistou v orchestru biskupa Adama Patačiče v dnešní Oradei.  

Trojici těchto českých skladatelů období klasicismu, kteří působili v zahraničních orchestrech se budou věnovat v dalším díle pořadu Dobyli svět Jiří Hlaváč a Jiří Besser. Premiéra pořadu je připravena na pátek 13. dubna v 19:00. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 15.4. ve 9:00 a ve středu 18.4. ve 22:00.