Akademie múzických umění v Praze

7.3.2019 / Dobyli svět / Martina Klausová

Kořeny existence a poslání Hudební a taneční fakulty AMU v Praze mají pradávný a hluboký základ. Pro český hudební život je hudební fakulta tím, čím pro něj byla v letech 1811 – 1919 pražská konzervatoř (po pařížské konzervatoři nejstarší učiliště svého druhu v Evropě) a v letech 1919 až 1946 Mistrovská škola pražské konzervatoře, to jest nejvyšším pedagogickým pracovištěm pro hudební obory. Ústavem, kde většina českých špičkových talentů dorůstá pod vedením mistrů starších generací ve vrcholné profesionály a kde se dovršuje i vzdělání celé řady hudebníků zahraničního původu.

Založení hudební fakulty v rámci Akademie múzických umění, zřízené dekretem prezidenta republiky dr. Eduarda Beneše z 27. října 1945, znamenalo ovšem vznik zcela nové kvality: po řadě ostatních evropských kultur tu dostala také česká hudba svou vysokou školu, zrovnoprávňující v tomto směru hudební umění se špičkovými obory vědeckými, technickými i jinými, např. i s výtvarnictvím a architekturou.

Plán na vytvoření hudební vysoké školy vypracovala tajně v letech nacistické okupace skupina tehdy mladších profesorů pražské konzervatoře (dr. Václav Holzknecht, dr. Emil Hradecký, dr. Karel Janeček). Po osvobození se ukázalo, že podobné projekty měli i čeští divadelníci a filmaři. Bylo proto rozhodnuto, že vznikne nová vysoká škola dosud neobvyklého typu, jež bude poskytovat vysokoškolské vzdělání v uměleckých oborech, které takovou možnost u nás dosud neměly. Jako určitá obdoba k dávno už v Praze existující Akademii výtvarných umění dostala název Akademie múzických umění.

O historii, postavení i budoucnosti tohoto uměleckého vzdělávacího ústavu budou v dalším díle pořadu Dobyli svět hovořit Jiří Hlaváč a Jiří Besser. Premiéra pořadu je připravena na pátek 8. března v 19:00, reprízy zazní v neděli 10.3. v 9:00 a ve středu 13.3. ve 22:00.