České kvarteto

23.5.2019 / Dobyli svět / Martina Klausová

Další díl pořadu Dobyli svět, který připravují Jiří Hlaváč a Jiří Besser je věnován souboru, která působil v letech 1892 až 1934 - České kvarteto.

České kvarteto představovalo první stálý profesionální komorní soubor v českých zemích a bylo historickým mezníkem ve vývoji české komorní interpretace. Svou uměleckou úrovní si záhy získalo mezinárodní věhlas a stalo se světově úspěšným.

Soubor byl sestaven ze čtyř studentů  Pražské konzervatoře pod vedením jejího ředitele a profesora houslí Antonína Benewitze a violoncellisty a profesora komorní hry Hanuše Wihana. Čerství absolventi začali v roce 1892 vystupovat pod názvem České kvarteto a již první vídeňské vystoupení mělo senzační úspěch, který souboru rázem otevřel cestu do celé Evropy. Zakládajícími členy byli: Karel Hoffmann (první housle), skladatelé  Josef Suk (druhé housle) a Oskar Nedbal (viola), Otto Berger (violoncello). V této sestavě působil soubor do roku 1894, kdy musel z důvodu onemocnění tuberkulózou odejít z kvarteta Otto Berger, kterého vystřídal u violoncellového pultu profesor Hanuš Wihan.

Za čtyři desítky let působení (a s dalšími změnami v nástrojovém obsazení)absolvovalo České kvarteto na čtyři tisíce koncertů v Evropě i jinde ve světě. Věhlas si získalo díky přesnému a logickému frázování, výraznému rytmu, přehledné stavbě jednotlivých hlasů a především pochopení struktury a stylu daného díla. 

Premiéra pořadu je připravena na pátek 24. května v 19:00, reprízy jsou připraveny na neděli 26.5. v 9:00 a středu 29.5. ve 22:00.