Propagátor klavírního odkazu českých mistrů

29.11.2018 / Dobyli svět / Martina Klausová

Klavírista František Maxián st. by na konzervatoři žákem prof. Romana Veseléhopoté studoval na pražské mistrovské škole u Viléma Kurze. Po absolutoriu se věnoval intenzivně práci pianisty v Českém rozhlase. Později se pod Kurzovým vedením znova vrátil ke klavírním studiím a dorostl na pianistu mimořádného formátu. Jeho sólová vystoupení budila pozornost jak reprodukční úrovní, tak programem, který se obracel k velkým, monumentálním dílům klavírní literatury (např. Prokofjevův Koncert C-dur, který roku 1938 hrál za řízení samotného autora, Novákův Pan, Dvořákův Klavírní koncert, Smetanovy Česlé tance). V roce 1948 hrál v Anglii v  Manchesteru koncert Arthura Blisse, téhož roku uspořádal koncert české hudby v Paříži. Velké oblibě se těšil v Polsku byl zvolen místopředsedou v Chopinově soutěži ve Varšavě roce 1949). Hrál rovněž skladby soudobých autorů.

František Maxián byl pianista vzácné, klasické vyrovnanosti a ukázněnosti uměleckého projevu a nevšední technické dokonalosti. Jeho podání vynikalo především mužnými rysy, klidem, železnou rytmikou a velkorysou stavebnou plastikou, k níž se dopracovával pronikavou prací myšlenkovou. Tyto vynikající osobní vlastnosti ho také předurčovaly k úspěšné dráze učitelské.

Dokladem jeho skvělých interpretačních schopností bude další díl cyklu Dobyli svět. Premiéra je připravena na pátek 30. listopadu v 19:00, reprízy na neděli 2.12. v 9:00 a středu 5.12. ve 22:00.

Pořad připravují a moderují Jiří Hlaváč a Jiří Besser.              

Na snímku jeden z autorů pořadu - Jiří Hlaváč (vlevo) a klavírista František Maxián (vpravo).