Skladatel Alexej Fried

12.7.2018 / Dobyli svět / Martina Klausová
Hudební skladatel Alexej Fried byl příkladem všestranného hudebníka. Věnoval se skládání, aranžování skladeb, ale také různým hudebním žánrům.
Díky snahám o stylovou syntézu se zařadil do skupiny děl tzv. třetího proudu. Četné skladby byly hrány v zahraničí na jazzových festivalech, i v běžných koncertních provozech. U nás jeho skladby hrál především orchestr Gustava Broma, ale pravidelně zaznívaly i v programech symfonických těles.
Četné Friedovy skladby byly hrány v zahraničí na jazzových festivalech a na koncertech v USA, Německu, Švýcarsku, Španělsku a dalších evropských zemích, nahrávány na gramofonové desky, vydávány tiskem. V roce 2002 udělil Český rozhlas Brno Alexeji Friedovi Cenu Gustava Broma za mimořádný vklad k vývoji a úrovni českého jazzu.

A právě tomuto skladateli je věnován další díl pořadu Dobyli svět Jiřího Hlaváče a Jiřího Bessera. Premiéra pořadu je připravena na pátek 13. července v 19 hodin. reprízy si poslechněte v neděli 15. 7. v 9:00 a ve středu 18.7. ve 22:00.