Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je předním českým hudebním tělesem, které obohacuje svou již osmdesátou pátou sezónou koncertní život především české metropole a zároveň na nejvyšší úrovni reprezentuje českou kulturu v zahraničí.

Jeho zakladatelem byl na podzim roku 1934 dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Domácím pódiem orchestru se již od počátku stala Smetanova síň Obecního domu. Původně však nebyla aktivita orchestru vymezena pouze koncertní činností – zkratka FOK symbolizuje jeho někdejší aktivity v prvních letech existence (film – opera – koncert). V roce 1952 se orchestr stává reprezentačním koncertním tělesem hlavního města Prahy a získává nový název: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.

Uměleckou dráhu orchestru zásadně ovlivnily epochy, pod nimiž jsou podepsáni šéfdirigenti Václav Smetáček (v čele orchestru stál v letech 1942 – 1972), Jiří Bělohlávek (1977 – 1989) a Serge Baudo (2001 – 2006). Kromě nich profil tělesa pomáhali utvářet šéfdirigenti Ladislav Slovák, Petr Altrichter, Martin Turnovský, Gaetano Delogu i další dirigenti, kteří s orchestrem dlouhodobě spolupracovali, zejména Václav Neumann, Zdeněk Košler a Vladimír Válek, Jiří Kout či Serge Baudo.

Právě o tomto hudebním tělese bude řeč v dalším díle pořadu Dobyli svět, který připravují Jiří Hlaváč a Jiří Besser. Premiéra pořadu zazní ve vysílání v pátek 22. listopadu v 19 hodin. Reprízy jsou naplánovány na neděli 24.11. v 9:00 a středu 27.11. na 22:00.

Podcast