Vzácný člověk Petr Eben

Dobyli svět

Další díl pořadu Dobyli Svět Jiřího Hlaváče Jiřího Bessera připomene životní pouť a tvorbu skladatele Petra Ebena.

Petr Eben byl pianista, sbormistr, skladatel a varhaník, který se narodil ve smíšeném manželství; z otcovy strany měl kořeny v pražské židovské rodině, o čemž se dozvěděl společně s bratrem až poté, co byli vyloučeni z gymnaziálních studií v českém Krumlově. Jeho i celou rodinu čekal koncentrační tábor Buchenwald, z něhož se naštěstí všichni po válce vrátili. 

Petr Eben se do dějin české kultury natrvalo zapsal nejenom jako hudební skladatel a pianista, ale také jako výjimečná osobnost, jejíž vzdělanost překračovala oblast hudby. Od r. 1955 působil Eben jako pedagog katedry hudebních věd na pražské Filosofické fakultě University Karlovy, kde učil praktické předměty: klavír, intonaci, hru partitur a komposici. 

Po pádu totalitního režimu, začal r. 1990 ještě vyučovat skladbu na HAMU, kde získal nejprve docenturu a později také profesuru. Eben pedagogicky nepracoval jenom v České republice. Ve školním roce 1978-9 učil skladbu na College of Music Manchester, která mu r. 1992 udělila čestný doktorát. Další získal o 2 roky později na Universitě Karlově. 

Petr Eben také předsedal třem ročníkům festivalu Pražské jaro a v r. 1994 mu na Velehradě Česká biskupská konference předala Řád svatého Cyrila a Metoděje. 

Od svých 11 let zastával Petr Eben funkci varhaníka a sbormistra na pravidelných prázdninových pobytech v hornorakouském klášteře Schlierbach. Toto období jej ovlivnilo natolik, že své skladatelské schopnosti orientoval převážně duchovním směrem. Eben však skládal také moderní vážnou hudbu. Skladbu vystudoval na pražské HAMU u Pavla Bořkovce a hru na klavír ve třídě Františka Raucha. 

Petr Eben byl nejenom vynikajícím klavíristou nebo významným skladatelem české soudobé hudby, ale byl hlavně mistrem varhanní improvizace. Volně preludoval k textům z Bible, které četli Vlasta Fabiánová, Dana Medřická nebo Otakar Brousek, st. Od konce 60. let spolupracoval s Lyrou Pragensis, podílel se na cyklu pořadů v rotundě sv. Martina na Vyšehradě a připravil také cyklus pořadů hudby a slova. Za završení své skladatelské tvorby považoval církevní operu Jeremias, kterou zkomponoval na motivy dramatu Stefana Zweiga. 

V tvůrčí dílně Petra Ebena nevznikla jenom opera, ale také balet a okolo 200 skladeb různých žánrů od orchestrálních přes komorní po sólové. Eben jako autor skládal kantáty, písňové opusy, varhanní skladby i šansony. Významná je také Ebenova tvorba pro děti nebo jeho kompoziční činnost pro Pražský hrad, když v r. 1994 složil pochod a fanfáry ke vztyčení presidentské standarty a praporu Hradní stráže.

Premiéra pořadu je připravena na pátek 16. března v 19 hodin. Reprízy si poslechněte v neděli 18.3. v 9:00 a ve středu 21.3. ve 22:00.

Podcast