Dirigent Zemlinsky zanechal své stopy i v Praze

Od narození rakouského hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Alexandra (von) Zemlinskeho uplyne letos rovných 150 let.

Alexandr Zemlinsky byl jednou z výrazných osobností své doby; pozoruhodně propojoval tradice pozdního romanismu s přístupy druhé vídeňské školy a jako hudební ředitel Nového německého divadla letech 1911-1927 přispíval k vysoké úrovni kulturního života tehdejší Prahy. Jeho dílo bylo po válce na čas zapomenuto, od 70. let 20. století se však opět postupně vrací na světová pódia.

Alexander Zemlinsky se narodil ve Vídni jako typické dítě habsburské monarchie. Jeho matka pocházela ze Sarajeva, otec – Adolf von Zemlinszky s nedoloženým šlechtickým predikátem – z katolické rodiny východního cípu dnešního Slovenska. Kvůli své ženě konvertoval k židovství, přestěhovali se do Vídně a on zde působil jako žurnalista a sekretář židovsko-turecké náboženské obce. Alexander přišel na svět 14. října 1871 v Leopoldstadtu, čtvrti obývané převážně Židy. Kulturně bohaté rodinné zázemí a umělecké vídeňské prostředí bylo pro budoucího skladatele tím nejlepším odrazovým můstkem k budoucí kariéře.

Další osudy tohoto rakouského dirigenta a skladatele připomene Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 15. října v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 17.10. v 9:00 a středu 20.10. ve 22:00.

Foto: Wikipedie

Podcast