Hlavní oblastí činnosti dirigenta Václava Talicha byla symfonická hudba a opera

Osudy jednoho z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století Václava Talicha jsou spjaty zejména s orchestrem pražského Národního divadla a Českou filharmonií, jejichž interpretační umění pozvedl na světovou úroveň. Výrazně se podílel na vytváření repertoáru a realizaci gramofonových nahrávek České filharmonie a jako dirigent působil také ve Švédsku, Skotsku a na Slovensku. V roce 1946 založil legendární Český komorní orchestr.

Pražskou konzervatoř vystudoval díky pomoci Antonína Dvořáka

Václav Hugo Talich se narodil 28. května 1883 v Kroměříži jako třetí dítě Jana Talicha a Antonie, rozené Moudré. Je tomu tedy letos rovných 140 let. Rodina se záhy přestěhovala do Klatov, kde Václav navštěvoval až do kvarty gymnázium. V roce 1897 přešel na pražskou konzervatoř do houslové třídy Jana Mařáka, a protože pocházel z chudé rodiny, Mařák se zajímal o to, jak nadanému studentovi pomoci. Navštívil proto Antonína Dvořáka, který se přimluvil u mecenáše Josefa Hlávky, a tak Talich obdržel až do konce konzervatorních studií stipendium. Po dokončení čtvrtého ročníku, po prázdninách roku 1901, pak Talich přešel od Mařáka na vlastní žádost k profesoru Otakaru Ševčíkovi.

Z Berlína, přes Oděsu, Tbilisi zpět do Prahy

Po absolutoriu se Václav Talich v roce 1903 na Ševčíkovo doporučení stal hráčem a po dvou měsících koncertním mistrem Berlínské filharmonie. Tam se pod vlivem českého dirigenta Artura Nikische rozhodl stát dirigentem. V roce 1904 Berlín opustil a stal se koncertním mistrem městské opery v Oděse a od podzimu 1905 profesorem houslové hry na carském učilišti v Tbilisi, kde také řídil orchestr, složený z posluchačů školy.
Kvůli politickým nepokojům v tehdejším Rusku se vrátil do vlasti, kde soukromě učil a řídil amatérské Orchestrální sdružení v Praze. Od října 1907 do května 1908 vedl Podskalskou filharmonii, což bylo sdružení přátel, skladatelů i výkonných hudebních umělců, kteří se scházeli v bytě u prof. Adolfa Mikeše v Podskalí. V téže době také řídil Orchestrální sdružení, amatérské těleso složené z vyspělých, ale neprofesionálních hudebníků.

Václav_Talich.jpg

Osudné Slovinsko

Na podzim roku 1908 vznikl Lublaňský koncertní orchestr a v konkursu na dirigenta Václav Talich uspěl. Několik měsíců poté se těleso přejmenovalo na Lublaňskou filharmonii a s tímto 36členným tělesem Talich působil ve Slovinském zemském divadle. V Lublani se také seznámil s klavíristkou Vidou Prelesnikovou, se kterou se 30. července 1910 oženil. Protože zatím neměl ucelené dirigentské vzdělání, rozhodl se pro další studium - nejprve v Lipsku a od února 1911 pokračoval ve studiu v Miláně, kde se sedm týdnů vzdělával u dirigenta a znalce italské opery Artura Vigny a též navštěvoval operní představení v La Scale. V sezóně 1911-12 se vrátil do Lublaně, tentokrát už jako hlavní dirigent ve Slovinském zemském divadle, kde setrval do konce března 1912.

J.Suk,_V.Talich,_V_Novák.jpg
  • Foto: Josef Suk, Václav Talich a Vítězslav Novák na kresbě Huga Boettingera (1903) (©Wikipedie)

Angažmá v České filharmonii mu zajistila hudba Josefa Suka

V roce 1912 byl Václav Talich na doporučení skladatele Josefa Suka bez konkursního řízení přijat na pozici šéfa a prvního kapelníka opery v Plzni, kam oficiálně nastoupil 15. srpna 1912. O pět let později – 12. prosince 1917 se poprvé postavil před orchestr České filharmonie, a to v rámci abonentního cyklu. 30. října 1918 premiéroval Sukovo "Zrání" a to mu zajistilo další spolupráci s tímto orchestrem. Počátkem sezóny 1919-20 se stal šéfem České filhamonie a setrval tu až do roku 1941. Když mezi tím na tři roky své působení přerušil kvůli tříletému angažmá ve stockholmském Konzertföreningenu.

Prvním představením v v pražském Národním divadle byla Dvořákova Rusalka

Po smrti Otakara Ostrčila v roce 1935 byl Václav Talich pověřen správcovstvím opery Národního divadla a jako první své představení uvedl v červnu 1936 Dvořákovu Rusalku. Obě funkce vykonával souběžně po dobu šesti let, zároveň vyučoval na pražské konzervatoři jako profesor dirigování na mistrovské škole - jmenován byl v roce 1932.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 26. května v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 28. 5. v 9:00 a středu 30. 5. ve 22:00.

Úvodní foto: Václav Talich a Česká filharmonie, festival Pražské jaro, 1954 (©Leoš Nebor, ČTK)

Podcast