Jan Nepomuk Vent

Hudba podle kalendáře

Další díl pořadu Hudba podle kalendáře je věnován českému houslistovi, hobojistovi a hudebnímu skladateli Janu Nepomuku Ventovi, který se narodil 27.června 1745.

Jan Nepomuk Vent se narodil v rodině venkovského muzikanta v Divicích. Divice byly součástí cítolibského panství, které v roce 1720 získal rod Pachtů z Rájova. Pachtové přestavěli cítolibský zámek na barokní rezidenci a Arnošt Karel Pachta tam založil zámeckou kapelu. Zaměstnal v ní hudebníky z nejbližšího okolí a postupem času se tak vytvořil základ cítolibské skladatelské školy. Do této kapely vstoupil i Jan Nepomuk jako houslista a hobojista a působil v ní až do roku 1770..

Podmínkou k přijetí do Pachtových dvorských služeb byla znalost not a schopnost hrát na hudební nástroj. Pachtovou ctižádostí bylo, aby měl v orchestru nejen kvalitní hudebníky, ale i skladatele. Proto některým nadaným poddaným umožnil studia u zkušených pražských komponistů. Základní hudební vzdělání získávali budoucí hudebníci v cítolibské škole u dlouholetého kantora Václava Jana Kopřivy. Důležitým hudebním centrem Cítolib byl i tamní kostel sv. Jakuba, zejména v době, kdy byl varhaníkem Karel Blažej Kopřiva. Činnost cítolibské kapely skončila na konci 18. století, kdy v souvislosti s napoleonskými válkami šlechtici v Čechách své kapely rozpouštěli.

Více se dozvíte od Martiny Klausové v dalším pořadu Hudba podle kalendáře. Premiéra pořadu je připravena na pátek 26. června v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 28.6. v 9:00 a středu 1.7. ve 22:00.


Podcast