Jan Václav Antonín Stamic si vydobyl významné místo ve světě hudby

Koncertní mistr a ředitel komorní hudby v Mannheimu založil proslulou "mannheimskou školu".

Další Hudba podle kalendáře připomene českého skladatele a houslistu světového významu Jana Václava Antonína Stamice. Byl pokřtěn před 305 lety; 19. června 1717. Jeho význam tkví především v objevu klasické cyklické sonátové hudební formy, podílu na výstavbě čtyřvěté symfonie a rozšíření nástrojového obsazení orchestru. Svým způsobem předešel dobu a jeho svěží a odvážné hudební nápady obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Stamic se zpočátku proslavil jakou houslový virtuóz, později byl oslavován i jako dirigent. Založil tzv. "mannheimskou školu", z níž vyšli další skladatelé klasicismu.

Rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru a skladatelův děd přišel do Čech počátkem 60. let 17. století. Prvním doloženým hudebníkem ve Stamicově rodě byl skladatelův otec Antonín Ignác Stamic, který se stal varhaníkem, regenschorim a učitelem v německobrodském děkanském kostele. Jan Václav Stamic byl prvním z jeho jedenácti dětí a byl pokřtěn v děkanském kostele v Německém Brodě 19. června 1717. Otec brzy rozpoznal synovo nadání a ujal se jeho hudební výchovy. Další hudební vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Jihlavě a v roce 1735 začal studovat na univerzitě v Praze. Vystudoval první ročník filozofie, ale středem jeho života byla hudba. Získal pověst výborného houslisty a roku 1741 po odchodu do Německa získal uplatnění v kapele falcbavorského kurfiřta, kde už dříve působil jeho mladší bratr Antonín Tadeáš. V roce 1742 jako houslový virtuóz oslnil na koncertě konaném u příležitosti císařské korunovace ve Frankfurtu nad Mohanem. Vedle interpretačního umění se ovšem už začal prosazovat i jako skladatel.

Další osudy Jana Václava Antonína Stamice připomene a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 17. června v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 19.6. v 9:00 a středu 22.6. ve 22:00.

Foto: Wikipedie

Podcast