Slavnostního otevření pražského Rudolfina

13.2.2020 / Hudba podle kalendáře / Martina Klausová

V dalším díle pořadu Hudba podle kalendáře připomene Martina Klausová hned dvě důležitá data – dvě historické události. Obě velmi významné pro český i evropský hudební život a obě spjaté s počátkem měsíce února. Tou první je výročí slavnostního otevření pražského Rudolfina.

V 19. století postrádala Praha opravdu reprezentativní i kapacitou vyhovující prostory pro potřeby symfonického orchestru a pro umístění obrazárny. Proto vznikl záměr postavit budovu, která by tyto dvě potřeby uspokojila a zároveň by ilustrovala ekonomický i kulturní rozvoj českého národa. Vznik Rudolfina jako víceúčelové budovy, jejíž koncepce neměla v té době obdoby, iniciovala Böhmische Sparkasse (Česká spořitelna), nejstarší peněžní ústav na území Českého království, založený v roce 1825. Prestižní stavba vypovídala nejen o finančních možnostech a zázemí Böhmische Sparkasse, ale i o jejím sebevědomí, odpovědnosti a přesvědčení o výsostné úloze umění. Jako místo stavby byla vybrána parcela na pravém břehu Vltavy, přesně naproti Pražskému hradu. Místo, kde stávalo tzv. rejdiště, káznice, Broscheova chemická továrna a nakonec pila podnikatele a rytíře Lanny, tak konečně získalo důstojné využití.

Jedna z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze vznikla pak v letech 1876–1884 podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze jako víceúčelový kulturní dům, který na počest rakouského korunního prince Rudolfa dostal jméno Rudolfinum.

Slavnostní otevření Rudolfina se mělo uskutečnit už 24. ledna 1885, ale pro nemoc korunního prince Rudolfa bylo odloženo. Nakonec se spořitelna rozhodla uspořádat slavnost 7. února 1885, byť Rudolf znovu nemohl přijet (do budovy se poprvé podíval až v dubnu). Slavnostní otevření přesto bylo velkou událostí. Za přítomnosti ředitele spořitelny, obou architektů a pražské honorace si hosté prohlédli nově otevřenou obrazárnu starých mistrů, sály umělecko-průmyslového muzea a vše vrcholilo slavnostním koncertem. 

Více prozradí Martina Klausová v pořadu, který má premiéru v pátek 14. února v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 16.2. v 9:00 a středu 19.2. ve 22:00.