Stylovým předchůdcem Josepha Haydna byl italský skladatel Giovanni Battista Sammartini

Giovanni Battista Sammartini se narodil v Miláně v roce 1700 nebo 1701 jako sedmé z osmi dětí francouzského emigranta a hobojisty Alexise Saint-Martina a Girolamy de Federici.

Základní hudební vzdělání budoucímu skladateli poskytl otec. Sammartiniho prvními skladbami bylo několik vokálních děl, která složil roku 1725; ta se ovšem do dnešní doby nedochovala. Roku 1728 získal Sammartini místo kapelníka kongregace a v následujících letech se velice brzy proslavil jako chrámový skladatel. Ve 30. letech 18. století se stal známým i mimo hranice Itálie a postupně činný v několika kostelech a skládal hudbu, která byla hrána při státních příležitostech a ve šlechtických domech. Ačkoliv se nikdy nevzdálil daleko od Milána, přišel do styku s mnoha významnými skladateli své doby včetně Bacha, Mozarta, Boccheriniho či Glucka, který byl dokonce i jeho žákem. Sammartini zemřel nečekaně v roce 1775. Ačkoliv ve své době byl vysoce ceněn, po jeho smrti jeho hudba upadla velmi rychle v zapomnění.

Sammartini je oceňován především pro své inovace ve vývoji symfonie. Jeho přístup k symfonické kompozici byl jedinečný v tom, že čerpal vliv z triové sonátové a koncertní formy, na rozdíl od jiných skladatelů té doby, kteří symfonie komponovali podle italské předehry. Jeho symfonie se řídily rytmem a jasnější formou a jeho díla předjímala směřování klasické hudby. Josef Mysliveček dokonce považoval Sammartiniho za "otce Haydnova stylu". Často bývá ovšem zaměňován se svým starším bratrem Giuseppem, který byl podobně plodným skladatelem, i když ne se stejným věhlasem a vlivem, a skončil ve službách Fridricha, prince z Walesu.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 13. ledna v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 15.1. v 9:00 a středu 18.1. ve 22:00.

Foto: Profimedia

Podcast