Václav Jan Křtitel Tomášek

Hudba podle kalendáře

Další díl pořadu Hudba podle kalendáře připomene českého hudebního skladatele a pedagoga doby národního obrození Václava Jana Křtitele Tomáška, který se narodil 17. dubna 1774 a zemřel 3. dubna roku 1850, tedy před rovnými 170ti lety.

Václavův otec, Jakub Tomášek, byl zchudlý pláteník a tkadlec a vesnický amatérský muzikant. Matka Kateřina pocházela ze Skutče, z tkalcovské rodiny. Hudební vzdělání začal získávat Václav nejdříve od sbormistra a varhaníka Pavla Josefa Wolfa v Chrudimi. Jako chlapec měl krásný alt a zpíval proto také v jihlavském klášteře minoritů. Jeho talentu si ovšem vrzy povšiml hrabě Wallis, který mu umožnil studovat na gymnáziu v Jihlavě a později i v Praze, kde navštěvoval malostranské a později staroměstské gymnázium. Po čtyřech letech vstoupil do vyšších tříd gymnázia při univerzitě, kde se věnoval logice, fyzice a filozofii. O tři roky později se nechal zapsat na právnickou fakultu. Tu ukončil v roce 1789 a začal se připravovat na doktorát. K tomu navštěvoval přednášky z anatomie a chirurgie. Vlastním přičiněním se stal znamenitým klavíristou vyhledávaným zejména v salónech české šlechty a měšťanů. Byl mimo jiné žákem Jana Ladislava Dusíka. Byl všestranně vzdělaný a zřejmě i společensky obratný, takže se mu podařilo setkávat se s mnoha významnými osobnostmi té doby. Stýkal se s Haydnem a Beethovenem, ale i J.W. Goethem. Jeho přáteli se staly přední osobnosti národního obrození (Václav Hanka, František Palacký, Josef Krasoslav Chmelenský, František Ladislav Čelakovský). Jeho dům se stal vyhledávaným salonem špiček pražské vědy a kultury.

Více se dozvíte od Martiny Klausové v dalším dílu cyklu Hudba podle kalendáře. Premiéra pořadu je připravena na pátek 3. dubna v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 5.4. v 9:00 a středu 8.4. ve 22:00.

Podcast