Dana Syrová na Classic Praha

Hudba v miléniu

Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu hudební manažerka Dana Syrová. Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 15. 9. v 19,00. I. repríza v pátek 18. 9. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 19. 9. v 11,00.

Zakladatelka společnosti Aficionado, které má v mottu „ve službách umění“ se uměleckému managementu věnuje přes 20 let. V posledních letech intenzivně buduje stipendijní Akademii mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, jejímž cílem je ve spolupráci s předními uměleckými osobnostmi podporovat mladé talenty a otevírat cesty moderních přístupů k uměleckému vzdělávání v rámci mimořádného prostředí českých ZUŠek. Do MenARTu vstupují umělci v roli mentorů a pedagogové ZUŠek spolu se svými talentovanými studenty v roli stipendistů. MenART mj. v době Covid omezení na jaře 2020 spoluorganizoval sbírku pro muzikanty OSVČ spolu s Radkem Baborákem, která formou individuálních podpor pomohla více než 120 hudebníkům a rozdělila přes 1,35 mil. Kč. MenART je spolu se ZUŠ OPEN klíčovým projektem NF Magdaleny Kožené, kde je zakládajícím členem správní rady. Úzce spolupracuje s PKF Prague Philharmonia, kde vede donátorskou řadu PKF – LOBKOWICZ. Věnuje se české klavírní scéně v rámci koncertní řady Hybatelé rezonance ve spolupráci s C. Bechstein a Národní galerií. Zastupuje skladatele a pianistu Tomáše Kača, výrazného českého absolventa Berklee, který žije v Los Angeles. V neposlední řadě 11 rokem vede rodinný festival Struny dětem v Minoru, který rodinnému publiku představuje pestrost české autorské tvorby. Struny dětem v Minoru založila jako původně doprovodný program MHF Struny podzimu, který 16 let vedla a spoluvlastnila jako výkonná ředitelka do roku 2016. 3 roky se též podílela na vedení MHF Dvořákova Praha. Umělecký management si jako absolvent francouzského lycea v Nimes a vystudovaný ekonom zamilovala na Správě pražského hradu, kde měla to štěstí prožít v týmu programového oddělení poslední prezidentské období Václava Havla a podílet se na jeho osvícené kulturní politice, která otevírala hradní areál uměleckým projektům.

Podcast