Filip Šír na Classic Praha

23.3.2020 / Hudba v miléniu / Marek Šulc

Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu hlavní řešitel projektu "Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie" Filip Šír. Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 24. 3. v 19,00. I. repríza v pátek 27. 3. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 28. 3. v 11,00.   

Filip Šír, DiS. je koordinátor digitalizace zvukových dokumentů v Oddělení digitalizace a nových médií Národního muzea. Od roku 2012 se zaměřuje na komplexní řešení problematiky zvukových dokumentů, od principů péče o zvukové dokumenty po metodiku jejich digitalizace. Je členem různých odborných společností, například prestižní International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). V roce 2016 obdržel v rámci týmu Virtuální národní fonotéky Cenu INFORUM 2016 (ocenění Virtuální národní fonotéky) za nejvýznamnější a nejlepší český produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou oblast. V roce 2017 společně s Gabrielem Gösselem získali cenu ARSC Certificate of Merit (Best Historical Research on General Recording Topics) za přínos historickému výzkumu za publikaci  Recorded Sound in Czech Lands. V roce 2018 přednášel v Eda Kuhn Loeb Music Library Harvardské univerzity a na New York University. Řídil dvoudenní odborný workshop ve Fonoteca Nacional de México. Momentálně je hlavním řešitelem projektu Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie a věnuje se také výzkumu zvukových pramenů české emigrace do USA v pozdním 19. a raném 20. století.