Hledání světla. Portrét skladatele Zdeňka Šestáka představuje v pořadu Hudba v miléniu jeho autor - Viktor Bezdíček

Nedávno vydaná monografie prezentuje Zdeňka Šestáka coby výraznou osobnost českého hudebního života druhé poloviny 20. století: neoklasicistního skladatele, aktivního občana, milovníka antické filozofie i objevitele takzvané citolibské hudební školy.

Kniha Hledání světla. Portrét skladatele Zdeňka Šestáka vyšla nedávno v nakladatelství Akademie múzických umění v Praze a je výsledkem dlouholeté práce Viktora Bezdíčka - původně hudebního pedagoga, nyní redaktora nakladatelství Paseka.

Zdeněk Šesták (*1925) je rodákem z Citolib v Ústeckém kraji. Skladbu studoval na Pražské konzervatoři, jako student muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pak znovuobjevil školu klasicistních skladatelů, kteří v 18. století působili v jeho rodné obci - tzv. citolibskou skladatelskou školu. Navštěvoval také přednášky Jana Patočky o antické filozofii, která se mu stala celoživotním zájmem. Profesně působil například v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého a jako dramaturg v Československém rozhlase.

Jeho skladatelské dílo čítá komorní, sborová, symfonická i koncertantní díla. Po stylové stránce je neoklasikem, vědomě čerpajícím z evropské hudební tradice. Monografie Viktora Bezdíčka nabízí nejen analýzy Šestákových skladeb, ale uvádí je také do kontextu skladatelova života, pokouší se rozkrýt jejich sdělení a motivace a impulzy, z nichž vznikaly.

Více prozradí Viktor Bezdíček jako host pořadu Hudba v miléniu v premiéře v úterý 23. května od 19:00 a reprízách v pátek 26.5. od 22:00 a sobotu 27.5. od 11:00.

Foto: Viktor Bezdíček (©Marek Jantač)

Podcast