Jaroslav Krček hostem rádia Classic Praha. Tentokrát především jako skladatel

Hostem pořadu Hudba v miléniu je všestranný hudebník - skladatel, aranžér, hudební režisér, dirigent, multiinstrumentalista a folklorista Jaroslav Krček, který v dubnu oslaví 84. narozeniny. Mimo jiné v rozhovoru vzpomíná na svého učitele kompozice, Miloslava Kabeláče.

Jaroslav Krček (*1939) je výraznou uměleckou osobností, která na české hudební scéně zasahuje už desítky let do široké škály oborů: je skladatelem, aranžérem, hudebním režisérem, sbormistrem, dirigentem, zakladatelem a vedoucím oblíbeného souboru Musica Bohemica, hráčem na rozličné hudební nástroje, organizátorem kulturních událostí, příležitostným zpěvákem a v neposlední řadě i folkloristou a sběratelem lidových písní.

Na Pražské konzervatoři studoval kompozici u Miloslava Kabeláče a dirigování u Bohumíra Lišky. Jako skladatel má na kontě 9 symfonií, několik oper, oratorií, melodramů, dále taneční skladby a balety, desítky vokálních skladeb a mší, smyčcové kvartety a další komorní hudbu, scénickou hudbu i elektroakustické skladby - dohromady přes 250 opusových čísel.

Nedávno mu byly dvě rozsáhlé skladby provedeny předními českými orchestry. V prosinci 2022 zahrála Česká filharmonie jeho Symfonii č.7 pod taktovkou Jakuba Hrůši, v lednu tohoto roku pak měl premiéru Koncert pro hoboj a orchestr v podání Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem a sólistkou Liběnou Séquardtovou. Ta spolu s Jaroslavem Krčekem také už tento hobojový koncert představila na Classic Praha v rámci pořadu Novinky z FOK.

Jak vzpomíná na svého učitele skladby Miloslava Kabeláče a jeho pedagogické metody? Jak se dívá na tvorbu mladé generace současných českých skladatelů? Jak se mu spolupracovalo s Jakubem Hrůšou? Je dnes ještě možné na našem území objevit neznámou lidovou píseň? Co by ještě v budoucnu chtěl složit a co ho stále motivuje k práci?

O tom všem bude řeč s Jaroslavem Krčkem v pořadu s premiérou v úterý 7. března od 19:00 a reprízami v pátek 10.3. od 22:00 a v sobotu 11.3. od 11:00. Zaznějí i hudební ukázky, mimo jiné z Krčkových smyčcových kvartetů nebo již zmíněného hobojového koncertu.

Foto: Jaroslav Krček (©Profimedia)

Podcast