Jaroslav Kyzlink na Classic Praha

4.3.2019 / Hudba v miléniu / Marek Šulc
Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu Hudební ředitel Opery Národního divadla a dirigent Jaroslav Kyzlink. Pořad se bude vysílat v premiéře v úterý 5. 3. v 19,00. I. repríza v pátek 8. 3. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 9. 3. v 11,00.  

Jaroslav Kyzlink pochází z Brna, kde vystudoval dirigování sboru a orchestru na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 1992 působí v brněnské opeře: nejprve jako sbormistr, od roku 1996 jako dirigent, v letech 2001–2003 jako šéfdirigent a umělecký šéf. Se souborem Janáčkovy opery nastudoval celou řadu inscenací, pro Mezinárodní festival Janáček Brno připravil světovou premiéru původní verze Janáčkovy opery Výlet pana Broučka do Měsíce (2010). Brněnský soubor řídil na festivalech doma i v zahraničí včetně Japonska (2001, 2003). V roce 2003 navázal spolupráci s Operou Slovenského národního divadla, v letech 2004–2006 byl jejím šéfdirigentem. V roce 2008 nastudoval Gluckovu operu Orfeo ed Euridice pro Slovenské národní divadlo v Bratislavě a Teatr Vielki ve Varšavě. V roce 2010 dirigoval první uvedení opery E. W. Korngolda Mrtvé město v Dánské národní opeře v Kodani a nastudováním SmetanovyHubičky se vrátil na operní festival v irském Wexfordu. V roce 2011 nastudoval Dvořákovu Rusalku v Bonnu a v New National Theatre Tokyo. V roce 2012 připravil nové inscenace Rusalky pro Národní divadlo Brno a Janáčkovy Její pastorkyně pro Slovenské národní divadlo. V roce 2013 nastudoval Verdiho opery Sicilské nešpory pro Národní divadlo Brno a Don Carlos pro Národní divadlo v Praze, kde v sezoně 2012/2013 působil jako šéfdirigent Opery ND. Na podzim 2013 se vrátil do Dánské národní opery k nastudování prvního provedení Janáčkovy Káti Kabanové  v Dánsku a v roce 2014 do New National Theatre Tokyo, kde připravil Korngoldovo Mrtvé město. V roce 2015 nastudoval v Národním divadle Mozartovu Kouzelnou flétnu, v roce 2016 Martinů Juliette (Snář), v roce 2017 Berliozovo Faustovo prokletí a Verdiho Maškarní ples. Spolupracuje s mnoha symfonickými orchestry a je zván jako porotce dirigentských a pěveckých soutěží. Od roku 2006 jako pedagog externě spolupracuje s Hudební fakultou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Od sezony 2014/15 je šéfdirigentem Slovinského národního divadla v Lublani. Od září 2016 je hudebním ředitelem Opery Národního divadla v Praze.

Foto: Ilona Sochorová