O hudbě se členy Dvořákova kvarteta

11.4.2016 / Hudba v miléniu / Martina Klausová

Dvořákovo klavírní kvarteto - Obsazení Dvořákova klavírního kvarteta vykrystalizovalo z osobností, které jsou spjaté předchozími komorními zkušenostmi. S cellistou Janem Žďánským hrála Slávka Pěchočová v triu IUNO od roku 1999, již za dob studií na AMU. Tato spolupráce pak pokračovala v rámci nahrávání kompletního komorního díla Leoše Janáčka (2005 - 2007). Na tomto projektu se rovněž podílela houslistka Jana Nováková.

Následovalo umělecké setkání klavíristky Slávky Pěchočové s houslistou a violistou Petrem Vernerem v červenci 2009. Shodou okolností právě v obsazení klavírního kvarteta. Záhy spolu založili komorní duo Spring a od té doby se věnují komorní hudbě společně. Zajímavým impulzem bylo přání profesora Cyrila Höschla slyšet ve špičkovém českém obsazení Schubertův kvintet "Pstruh", který provedli spolu s Bohuslavem Matouškem, Michalem Kaňkou a Pavlem Nejtkem. Následovala četná spolupráce s dalšími skvělými umělci. Například s Janem Talichem, Ludmilou Peterkovou, Pavlem Vernerem, Martinou Bačovou, Tomášem Jamníkem či Alžbětou Vlčkovou.

Upřímné přání Spring Dua založit větší stabilní soubor a řada podnětů stran dramaturgie koncertů dala vzniknout klavírnímu kvartetu s obsazením: Slávka Vernerová-Pěchočová klavír, Jana Vonášková-Nováková housle, Petr Verner viola a Jan Žďánský violoncello. Ansámbl z počátku vystupoval pod názvem Spring Piano Quartet.

Následně kvarteto obdrželo laskavé svolení k užívání Dvořákova jména od přímého potomka skladatele, pana Antonína Dvořáka III. Vzápětí název schválila i Společnost Antonína Dvořáka.

Velký dík za vznik Dvořákova klavírního kvarteta patří uměleckým garantům kvarteta, profesoru Ivanu Moravcovi a mistru Václavu Hudečkovi.

Celou tuto čtveřici- Dvořákovo klavírní kvarteto - si pozval Marek Šulc do dalšího dílu pořadu Hudba v miléniu. Premiéra pořadu je připravena na úterý 12. dubna v 19 hodin, reprízy si poslechněte v pátek 15.4. ve 22:00 a v sobotu 16.4. v 11:00.

Dvořákovo kvarteto