Svět Mahlera i nová opera

To vše jsou témata, kterými žije profesor Jiří Štilec.

Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu hudební manažer a pedagog prof. Jiří Štilec. Premiéru odvysíláme v úterý 24. 5. v 19,00. I. repríza v pátek 27. 5. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 28. 5. v 11,00.   

Prof. Jiří Štilec je absolventem hudební vědy a historie na Filozofické fakultě UK v Praze. Tam působil jako asistent na katedře dějin hudby FF UK do r. 1982. V letech 1982-1991 byl redaktorem, dramaturgem a šéfredaktorem hudebního vysílání tehdejšího Československého rozhlasu. Do r. 1997 působil jako dramaturg a ředitel Supraphonu. Je zakladatelem společnosti ArcoDiva management, která vydává velmi zajímavá CD a do světa vysílá především mladé umělce. V r. 1996 inicioval obnovu rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce, založil Nadaci Musica noster amor - dnešní Společnost Gustava Mahlera, a hudební festival Mahler Jihlava. Od r. 1999 vyučuje na HAMU v Praze, kde v současnosti vede katedru Hudební produkce.   

Foto: Město Jihlava

Podcast