Adeste fideles

Koncert bez smokingu Best of Classic Praha

V pondělí 21. prosince zazní v rámci Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha řada krásných a známých vánočních písní. Jako první se ovšem rozezní píseň Adeste fideles, jejímž autorem je s největší pravděpodobností Angličan John Wade.
John Francis Wade byl katolický laik, učitel hudba a latiny, který v roce 1745 uprchl po jakobitské vzpouře do Francie, do katolického semináře univerzity v Douai, která byla po abdikaci krále Jakuba II. v roce 1688 útočištěm anglických katolíků. Tam byla koleda Adeste fideles také vydána a má se za to, že i kdyby nebyla jeho dílem, s určitostí vznikla v okruhu jakobitských katolických exulantů ve čtyřicátých letech osmnáctého století. 
Nejstarší existující rukopis, který byl zveřejněn ve Večerních kostelních obřadech z roku 1760 obsahuje melodii i text. John Francis Wade koledu vydal v roce 1751 ve své knize Cantus Diversi a objevila se také v díle Samuela Webbela Esej o církevním chrámovém zpěvu z roku 1782.
Český text Ó křesťané všichni napsal Josef Šlechta a poprvé vyšel v roce 1923 ve Zpěvníku Českobratrské církve evangelické.
V Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zazní vedle písně Adeste fideles i další oblíbené vánoční písně, a to v podání Plácida Dominga, José Carrerase, Diany Warvick, Charlese Aznavoura či Sissel Kyrkjebo. Doprovázet budou Vídeňští filharmonikové, řídí Vjekoslav Šutej.

Podcast