Bachova Toccata a fuga d moll

Koncert bez smokingu Best of Classic Praha

V pondělí 14. prosince 2015 v rámci Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zazní Toccata a fuga d moll barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha.

Bachova Toccata a fuga v d moll pravděpodobně nejznámější varhanní skladbou všech dob. Skládá se ze tří částí: tokáty, která zde plní funkci předehry, dále čtyřhlasé fugy a krátké závěrečné pasáže,
Podobně jako u mnoha jiných Bachových varhanních skladeb se ani v tomto případě nedochoval původní rukopis. Předpokládá se, že dílo vzniklo za Bachova působení v Arnstadtu v letech 1703-1707.
Nejstarší známý zápis skladby pochází od německého skladatele a varhaníka Johannese Ringka (1717-1778), a z něj přímo či nepřímo vycházejí všechny pozdější kopie.
Tiskem vyšla poprvé až v roce 1833 (tedy více než 80 let po Bachově smrti) ve vydavatelství Breitkopf a Härtel jako součást sbírky Bachových varhanních skladeb. Velký podíl na tomto vydání a obecněji na popularizaci Bachova díla měl Felix Mendelssohn-Bartholdy, který Toccatu a fugu d moll předvedl v roce 1840 v Lipsku na varhanním koncertě, který byl velmi dobře přijat kritikou.
Hrát bude varhaník Aleš Bárta.

 

Podcast