Beethovenův Císařský klavírní koncert

Koncert bez smokingu Best of Classic Praha

V pondělí 18. ledna zazní v rámci Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha Koncert pro klavír a orchestr  č. 5 Es dur "Císařský" Ludwiga van Beethovena.

U Beethovena nejsou díla hlavní a okrajová, nepsal nikdy jen pro potřebu hudebních amatérů nebo svých žáků, jak to bývalo v jeho době časté. U něho každá nota byla napsána z tvůrčí nutnosti. Forma klavírního koncertu nebyla pro Beethovena příležitostí k virtuóznímu předvádění klavírní techniky. Hudebně ji vysoko povyšuje až do charakteru symfonického. Dílem stejné velikosti v klavírní tvorbě jsou sonáta Appassionata f moll a sonáta valdštýnská C dur. Do svých nejslavnějších klavírních sonát vložil Beethoven svou lásku a touhu po pospolitém rodinném životě, který mu nikdy nebyl dopřán.
Svůj poslední klavírní koncert dopsal Beethoven ve Vídni v roce 1811 a věnoval ho rakouskému arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho podporovatelem a zároveň žákem.

Hrát bude klavírista Victor Emanuel von Monteton Academy of St. Martin in the Fields. Řídí Neville Marriner.

Podcast