Best of Classic Praha 17.8.2015

17.8.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

Klavírní cyklus Humoresek Antonína Dvořáka vznikl v době, kdy skladatel trávil své druhé prázdniny ve funkci ředitele newyorské konzervatoře roku 1894 v Čechách na svém letním sídle ve Vysoké. Právě tady pojal záměr navázat na své Skotské tance pro klavír z roku 1877 a počátkem srpna tak vytvořil náčrt nového cyklu s názvem „Nové skotské tance“. Hudební nápady, které do těchto klavírních skladbiček vložil, však byly natolik rozmanité, že se tanečnímu žánru vymykaly a skladatel se tedy rozhodl opustit původní název a celý cyklus nazval „Humoresky“. Jsou z velké části vystavěny na základě hudebních motivů, které si autor zapsal do svých amerických skicářů během pobytu v Americe.
Nejpopulárnější částí cyklu je Humoreska č. 7 Ges dur, která patří mezi nejproslulejší evergreeny klasické hudby a v průběhu let se dočkala mnoha více či méně zdařilých úprav pro nejrůznější nástroje či nástrojová seskupení. Podle tradované historky – která však prý pravdivá není - ji Dvořák zkomponoval ve vlaku - inspiroval ho prý rytmus kol.

V pondělí 17. září v Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zazní nejprve celý cyklus Dvořákových Humoresek na čele s vítěznou Humoreskou č.  Ges dur, a poté Dvořákův Koncert pro klavír a orchestr g moll

Hrát bude klavírista Radoslav Kvapil a v klavírním koncertě sólistu doprovodí Státní filharmonie Brno, kterou řídí František Jílek.