Best of Classic Praha 20.4.2015

Beethovenova Symfonie č. 8 F dur

V uplynulém týdnu jste v hlasování žebříčku Best of Classic Praha vybrali z pětice symfonií Ludwiga van Beethovena jeho Symfonii č. 8 F dur.

Svou osmou symfonii psal Beethoven současně se Symfonií č. 7 A dur, ačkoliv ji dokončil o 5 měsíců později, v říjnu 1812. Tato symfonie má na autora nezvykle jednoduchou, milou a hravou hudební řeč. Je projevem ztišené vnitřní autorovy radosti, zaznívá v ní i vliv nových dobových tanců. Je tu s laskavým humorem zachyceno zátiší života prostých městských lidí. Sám Beethoven ji charakterizoval „im Tempel der Menschen“ – v chrámu lidí.

Osmá symfonie byla prvně provedena 27. února 1814, tedy v době, když už se úplně hluchý mistr loučil s možností veřejného klavíristického vystupování a kdy sbíral síly ke své poslední a vrcholné tvůrčí periodě.

Dnes večer toto půvabné Beethovenovo dílo zazní v podání Chicago Symphony Orchestra, řídí Georg Solti.
Podcast