Best of Classic Praha 20.7.2015

20.7.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

V pondělí 20. července ve 20:00 v Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha  zazní předehry k operetám francouzského skladatele německého původu Jacquese Offenbacha.
Jacques Offenbach byl violoncellistou, divadelním ředitelem, autorem cellových a orchestrálních skladeb, písní, a zejména více jak stovky hudebně-dramatických děl. I přes svůj německý původ je Offenbach považován za skladatele ryze francouzského. A to nejen díky jazyku svých děl, ale zejména proto, že dokonale vstřebal francouzský esprit a konečně i vzhledem k jeho obrovské lásce k Paříži, kde prožil skoro celý svůj život a kde také zemřel. 
Svým dílem předurčil další směřování hudebně-dramatického divadla a ovlivnil mnoho skladatelů, kteří pak vytvořili operetu tak, jak ji vnímáme dnes.
K jeho nejčastěji inscenovaným dílům patří především Hoffmannovy povídky, Orfeus v podsvětí, Krásná Helena a Pařížský život. 
V pondělí 20. 7. na Classic Praha zazní předehra k jeho operetě Krásná Helena, kterou doplní předehry k dalším Offenbachovým operetám - Pařížský život,  Orfeus v podsvětí, Vévodkyně z Geroldsteinu a Modrovous.
Hrát budou Česká filharmonie, kterou řídí Václav Neumann, Symfonický orchsetr polského národního rozhlasu - řídí Richard Hayman, Orchestr Vídeňské státní opery -  řídí Hermann Scherchen a Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě - řídí Martin Sieghart.