Best of Classic Praha 24.8.2015

24.8.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

Do doby romantismu bylo hudební umění a kompozice skladeb do jisté míry otázkou nabídky a poptávky. Kompozice se psaly pro momentální potřebu a s účelem okamžitě zaujmout. A i když se nám dnes jeví tvorba Wolfganga Amadea Mozarta jako jedna z maximálně nadčasových, za svého života skladatel uvažoval v dobových intencích. Není proto divu, že ztratil z dohledu mnoho ze svých děl. Teprve posmrtné povýšení Mozarta na jednoho z největších géniů umění vedlo k tomu, že se začala vyhledávat díla, o kterých sice badatelé věděli ze skladatelovy korespondence, ale fakticky byla považována za ztracená. 
A takovou skladbou je právě i Koncert pro hoboj a orchestr C dur,  který Mozart napsal ve svých 21ti letech. Přesto, že se jedná o skladbu Mozartova raného kompozičního údobí, najdeme už v ní originální obratů a nezvyklých kompozičních řešení. 

V pondělním Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zahrají tento Mozartův hobojový koncert Jan Adamus a Komorní sólisté České filharmonie. Řídí Vladimír Válek.