Best of Classic Praha 25.5.2015

25.5.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

V pondělí 25. května na Classic Praha v rámci Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zazní Koncert pro klavír a orchestr č. 21 C dur hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta.

Koncertantní tvorba - tedy koncerty a skladby pro sólo nástroje s orchestrem - představuje v Mozartově odkazu – vedle oper - asi nejvýznamnější součást jeho díla. Zejména skupina klavírních (celkem jich Mozart napsal 27) a houslových koncertů je doslova přehlídkou hudebních nápadů a skladatelských fines, které ovlivňují koncertní hudbu dodnes.

Koncertu č. 21 C dur se říká Elvíra Madiganová, ale toto označení je nepřesné. Nejmenuje se tak totiž tento koncert, ale švédský film z roku 1967, ve kterém byla použita II. věta z tohoto Mozartova díla. Režisérem filmu i autorem scénáře je Bo Widerberg a snímek líčí tragický příběh lásky provazolezkyně Elvíry Madiganové a důstojníka, který kvůli své lásce uteče od rodiny a nakonec dezertuje i z vojny.  Děj se odehrává na přelomu 19. a 20. století.

Sólový part bude hrát Angela Giulini, Mozartův festivalový orchestr řídí Alberto Lizzio.