Best of Classic Praha 6.7.2015

6.7.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

V pondělí 6. července ve 20 hodin v rámci Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zazní Smyčcový kvartet č. 12 F dur "Americký" Antonína Dvořáka.

Tento Dvořákův kvartet je nazýván „Americký“ nejen proto, že vznikl na americké pevnině, ale i díky přítomnosti řady prvků typických pro původní černošskou a indiánskou hudbu. Jedná se zejména o pentatonický charakter tematického materiálu, snížený sedmý stupeň v mollové stupnici, výrazně synkopovanou rytmiku, ostinátní rytmus aj. Odborná muzikologická obec dokonce vede již více než sto let debaty nad otázkou, nakolik je kvartet „americký“, případně „český“.... liší. Někteří badatelé se snaží v kvartetu nalézt konkrétní černošské písně nebo indiánské melodie (většinou neúspěšně), podle jiných je kvartet „americký“ jen podle názvu a poukazují na prvky, které bývají považovány za typicky české nebo slovanské (paralelní tercie a sexty).

Sám Dvořák k této otázce poznamenal: „Vím, že mou novou symfonii, pak Smyčcový kvartet F dur a kvintet zde ve Spillville složené nikdy bych tak nenapsal, kdybych byl Ameriku neuviděl!“ Na rozdíl od Novosvětské symfonie, která přes množství „amerikanismů“ přece jen v základních parametrech reprezentuje klasickou symfonii evropského střihu, kvartet představuje svérázné dílo, v mnohém odlišné od skladatelovy předchozí i následující komorní tvorby.

Hrát bude Pavel Haas Quartet ve složení Veronika Jarůšková, Eva Karová, Pavel Nikl, Peter Jarůšek.