Best of Classic Praha 7.9.2015

7.9.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

V pondělí 7. září ve 20 hodin zazní v pravidelném Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa" Antonína Dvořáka.
Toto ve světovém kontextu nejpopulárnější Dvořákovo dílo vzniklo v prvním roce skladatelova pobytu ve Spojených státech amerických. U jeho zrodu stála příznivá konstelace okolností: skladatelovy silné dojmy z nového prostředí, finanční nezávislost, pocit „velvyslance“ české hudby a ambice dokázat, že nezklame očekávání. To vše zastihlo Dvořáka na vrcholu jeho tvůrčích sil a přispělo ke vzniku díla mimořádných kvalit. 
Za nejsilnější inspirační zdroj symfonie z čistě hudebního hlediska lze považovat písně afroameričanů. Skladatel se s nimi seznámil již během prvních měsíců svého pobytu v New Yorku. Cestu ke vzniku americké národní hudební školy totiž Dvořák viděl především v poučení se evropskými vzory, kde byla v 19. století často zdrojem inspirace i pro nejzávažnější díla tvorba lidová. Lidovou hudbu americkou, která měla být podle tohoto principu chápána jako základ pro tvorbu místních autorů, spatřoval Dvořák především právě v černošských spirituálech vzniklých na americké půdě. 
Hrát bude Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.