Italská symfonie Felixe Mendelssohna-Bartholdyho

Koncert bez smokingu Best of Classic Praha

V pondělí 25. ledna 2016 nás v Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha potěší Symfonie č. 4 A dur "Italská Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

Felix Mendelssohn, kterému základy hudebního vzdělání poskytla jeho matka Lea Salomonová, byl ve studiu klavírní hry žákem slavného pianisty Muzia Clementiho, později Ignáce Moschelesa a skladbu studoval u Karla Friedricha Zeltera. Už jako devítiletý chlapec se poprvé objevil na koncertním pódiu. Byl, podobně jako Mozart, nazýván zázračným dítětem. S kompozicí vlastních skladeb začal v roce 1819. Coby sotva čtrnáctiletý napsal svůj první opus, Klavírní kvartet c moll. 
Mendelssohnovi dopřál osud pouhých 38 let života, v jehož závěru trpěl vážnou srdeční chorobou. Bezpochyby k ní přispěly i přepracování a stres z nadměrné, až hektické pracovní aktivity. Po nějaký čas působil u dvora v Berlíně, jako výkonný umělec procestoval celou Evropu, v roce 1835 se stal ředitelem proslulého lipského orchestru Gewandhaus, v roce 1843 dal podnět k založení konzervatoře v Lipsku... 
Své první symfonie komponoval už v raném mládí. I když se tato díla ještě dnes čas od času objevují na koncertních pódiích, z Mendelssohnova tvůrčího odkazu je uváděna především pětice jeho "velkých" symfonií. V povědomí široké hudební veřejnosti trvale zůstává také Předehra k Shakespearově komedii Sen noci svatojanské z roku 1826. 
Čtvrtá symfonie A dur "Italská" z roku 1833 je inspirována skladatelovým pobytem v zemi slunce a temperamentních lidí; její čtyři části jsou svébytným důkazem Mendelssohnova přesvědčení, že hudba se nemá vědomě přibližovat jiným druhům umění, ale že má k dispozici svůj vlastní jazyk a osobité vyjadřovací prostředky. 

Hrát bude Pražská komorní filharmonie, řídí Tomáš Hanus.

 

Podcast