Sergej Rachmaninov a jeho Klavírní koncert č. 3

21.9.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

V pondělí 21. září zazní v Koncertě bez smokingu Best of Classic Praha Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll Sergeje Rachmaninova.
Rachmaninov bývá po právu nazýván „posledním romantikem“, pokračovatelem hudebních tradic 19. století, a to i proto, že vystupoval ve všech rolí – jako skladatel, klavírista i dirigent.

Jeho Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll, op. 30 patří k dílům z vrcholného období tohoto klavírního génia. Vznikl v době jeho první návštěvy Spojených států v roce 1909, komponoval jej však na statku Ivanovka.
Skladba má obvyklou formu sólového romantického koncertu o třech větách. Úvodní téma, které nastoupí v oktávách sólového nástroje hned po dvou taktech orchestrálního úvodu, prostupuje celým koncertem, druhá věta Adagio má písňovou formu, začíná typicky ruským melancholickým tématem navazujícím na téma první věty a pokračuje pak bez přestávky do závěrečné věty. Tento koncert vznikl v r. 1909 a má pověst jednoho z technicky nejnáročnějších klavírních koncertů ve standardním klasickém repertoáru.

21. září zazní ve 20:00 na Classic Praha v podání  Adama Skoumala. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK bude řídit Leoš Svárovský.