I v listopadu 2020 s krásnou hudbou

Koncert bez smokingu 47. týden. Každý večer krásná hudba u vás doma.

Pondělí 16.11.2020
Ludwig van Beethoven:

Koncert pro klavír, housle a violoncello, op. 56
Jan Václav Hugo Voříšek:
Velké rondo, op. 25
Hrají:
Smetanovo trio:
Jitka Čechová - pft
Jana Vonášková-Nováková - vl
Jan Páleníček - vcl
Moravská filharmonie Olomouc, řídí Stanislav Vavřínek

Úterý 17.11.2020
Václav Jan Tomášek:

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur, op.18
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 Es dur, op. 20
Hraje:
Jan Simon - pft
Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, řídí Vladimír Válek

Středa 18.11.2020
Giacchino Rossini:

Předehry k operám:
Vilém Tell
Semiramis
Hedvábný žebřík
Straka zlodějka
Italka v Alžíru
Lazebník sevillský
Hraje:
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídí Vladimír Válek

Čtvrtek 19.11.2020
Antonín Dvořák:

Koncert č. 1 A dur pro violoncello a orchestr
Koncert g moll pro klavír a orchestr, op. 33
Hrají:
Miloš Sádlo - vcl
Ivan Moravec - pft
Česká filharmonie, řídí Václav Neumann a Jiří Bělohlávek

Pátek 20.11.2020
Fryderyk Chopin:

Sonáta h moll, op. 58
Scherzo h moll, op. 20
Scherzo b moll, op. 31
Scherzo E dur, op. 54
Hraje:
Ivo Kahánek – pft

Sobota 21.11.2020
Árie z oper Bedřicha Smetany zpívá Adam Plachetka
Bedřich Smetana:

Dalibor. Opera. Již víte, jak to krásné království. Árie Vladislava z 1. dějství
Dalibor. Opera. Proměna ze 2. dějství
Dalibor. Opera. V tak pozdní dobu...Krásný to cíl. Árie Vladislava ze 3. dějství
Libuše. Opera. Již plane slunce. Árie Přemysla ze 2. dějství
Tajemství. Opera. Předehra
Tajemství. Opera. Jsem žebrák. Árie Kaliny ze 2. dějství
Tajemství. Opera. Jsem voják. Árie Bonifáce ze 2. dějství
Čertova stěna. Opera. Předehra
Čertova stěna. Opera. jen hajej, holátka. Árie raracha ze 2. dějství
Účinkují:
Adam Plachetka -BasBar 
Filharmonie Bohuslava Martinů, řídí Robert Jindra

Neděle 22.11.2020
Petr Iljič Čajkovskij:

Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
Melancholická serenáda, op. 26
Hrají:
Itzhak Perlaman - vl
Philadelphia Orchestra, řídí Eugene Ormandy

Podcast